Vissza a főoldalra 

Az Alkotmányossági fórum nevű albizottság

tervezett előadói és témakörei, időbeosztása

8.00-9.00

regisztráció (jelenléti ív, írásos határozati javaslatok átadása)

9.00-10.00

bevezető rész

Fáy Árpád - bevezető, levezető elnök felkérése 

Dr Mohácsy László - levezető elnök saját bevezetője, esetleges elnöki és más politikusi levél-üdvözlet felolvasása

Dr Somodi István - "Alkotmányozást" címmel felhívása a jelenlévőkhöz 

 

10.00-12.30

előadások és kapcsolódó hozzászólások

Dr Samu Mihály: Az alkotmányozó hatalomról (15-20 perc)

Király Károly (5-10 perc)

Fáy Árpád: Alkotmányos piacgazdaságot (15-20 perc)

Éliás Ádám: A Kossuth-i pénzrendszer alkotmányossága (5-10 perc)

Borbély Imre: Nemzet és alkotmányosság (15-20 perc)

Kocsis István: A Szentkorona-eszme kialakulásáról (15-20 perc)

Dr Zétényi Zsolt: A történelmi alkotmány aktualitásáról (15-20 perc)

 

12.30-13.00

köszönet az elmúlt félév folyamán az előkészületben részt vállalóknak

13.00-14.30

ebédszünet

14.30-15.00

délutáni, eszmecsere, vita, a felkért hozzászólók 

Dr Balogh Sándor: Autonómia (5-10 perc)

Katona Ádám (5-10 perc)

Dr Rózsa Ernő (5-10 perc)

Dr Drábik János pénzrendszer alkotmányosságáról (5-10 perc)

és további hozzászólók, résztvevők

15.00-16.00

határozat egyeztetése, elfogadása, zárszó

16.00

sajtótájékoztató

Köszönet

az elmúlt félév folyamán előadással, konzultációval az előkészületben részt vállalóknak

Csoóri Sándor, Duray Miklós, Fekete Gyula, Kardos Béla, Dr Samu Mihály, Dr Somodi István 

Dr Ádám Antal, Dr Bakos Batu, Borbély Imre, Dr Mohácsy László, Dr Molnárfi Tibor, Dr Pecze Ferenc, Dr Tanka Endre, Dr Tóth-Zoltán József, Dr Vass Csaba, Dr Zétényi Zsolt, Dr Drábik János, Éliás Ádám, Katona Ádám, Király Károly, Kocsis István, Dr Rózsa Ernő, Dr Szabó Rezső, Dr Szijártó István

A KJK-Kerszöv felajánlásának köszönhetően közreműködésüket a Corpus Juris Hungarici CD-változatával tudjuk megköszönni.

Az előkészületekben további személyek hosszú sora vett részt a Magyarok Világszövetsége munkatársaiként, illetőleg az Alkotmányossági Műhely és Fórum összejövetelein kérdéseikkel, észrevételeikkel mint rendszeres és lelkiismeretes, jószándékú szereplők. Köszönet az ő tevékenységükért is. Amennyiben a CD a megajándékozottakon kívül másokat is érdekel, a világszövetségnél egy példány számukra is rendelkezésre áll, illetőleg vásárolható.

Felkért közreműködők a program sorrendjében

Fáy Árpád: témafelelős (közgazdász, az MVSZ budapesti szervezetének jelentkezett tagja, az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportjának kezdeményezője és vezetője, a világkongresszus Alkotmányossági fórum nevű albizottságának kezdeményezője és munkálatainak irányítója)

Dr Mohácsy László, levezető elnök, jogász, az Alkotmánybíróság nyugalmazott főtanácsadója, a nyilatkozat-tervezet első változatának megfogalmazója

Dr Somodi István, az Alkotmányossági fórum társelnöke, jogász, agrármérnök, a világkongresszus Alkotmányossági fórumának felkért társelnöke, az 1996-os világkongresszuson az egyetlen előadó alkotmányosság ügyben

Dr Samu Mihály: Az elkülönült alkotmányozó hatalom (egyetemi tanár, a jogtudományok doktora, az MVSZ budapesti szervezetének elnökségi tagja, az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportjának kezdeményezője és elnöke)

Király Károly, politikus Sepsiszentgyörgyről

Éliás Ádám: A Kossuth-i pénzrendszer alkotmányossága (teológus, zeneszerző, az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportjának rendszeres résztvevője)

Borbély Imre: Nemzet és alkotmányosság (politikus, kémikus kutató, Temesvárról

Kocsis István: Alkotmányos hagyományunk és a közjogi küzdelem (író, a magyar alkotmányos hagyománnyal, a Szentkorona-tannal foglalkozó könyvek szerzője, a 100-ak Tanácsának tagja, az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportjának tagja, a történelmi alkotmányos hagyomány vállalásának szorgalmazója)

Dr Zétényi Zsolt: A Szentkorona-eszme mai értelme (ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, a 100-ak Tanácsának tagja, az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportjának tagja, a történelmi alkotmányos hagyomány vállalásának szorgalmazója)

Dr Balogh Sándor: Autonómiakérdésről (politológus, nyugalmazott egyetemi tanár, az Autonomy and the New World Order c. könyv szerzője)

Katona Ádám (irodalomtörténész főiskolai tanár, az Erdélyi Magyar Kezdeményezés, az RMDSZ Keresztény-Nemzeti Platformjának elnöke, az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportjában a nemzet és alkotmány témakör rendszeres hozzászólója)

Dr Rózsa Ernő (jogász, magyar képviselő Szlovákia parlamentjében)

Dr Drábik János: Alkotmányosan szavatolt közpénzrendszert a magán-pénzmonopólium helyébe (jogász, a Szabad-Európa rádió ny. vezető programszerkesztője, a Németországi Magyar Szervezetek elnökségének volt tagja, az MVSZ Alkotmányossági Műhely és Fórum nevű munkacsoportjának rendszeres résztvevője)

A Magyarok V. Világkongresszusának

millenniumi alkotmányozási felhívása - (tervezet)

1)     A világkongresszus kezdeményezi és támogatja az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását (hangsúlyozva, hogy arra készülni kell az összehívásának pontos idejétől függetlenül).

2)     A világkongresszus az alkotmányozó nemzetgyűlésre való felkészülés jegyében megerősíti és kiterjeszti az Alkotmányossági Műhely és Fórum tevékenységét (Fórum), amelynek

ˇ        feladata az alkotmányozás koncepcionális és részletekre kiterjedő alternatíváinak számbavétele, kimunkálása, összegzése az alkotmányozó nemzetgyűlés számára - keresve a kapcsolatot más hasonló jellegű kezdeményezésekkel, tudományos műhelyekkel, intézményekkel,

ˇ        feladata továbbá, hogy egy éven belül, a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) javaslatot készítsen elő és tegyen az Alkotmányozást Előkészítő Tanács létrehozásának módjára és összetételére.

ˇ        A Fórum munkáját az MVSZ segíti.

3)     A világkongresszus feladatul jelöli meg az MVSZ számára, hogy 2001. évben Alkotmányozás Előkészítő Tanácsot hozzon létre, amelynek

ˇ        célja, hogy a kormánnyal és a parlamenttel tárgyalásokat kezdjen az alkotmányozó nemzetgyűlés jogi kereteinek kialakításáról,

ˇ        célja továbbá, hogy az alkotmányozás gondolatával és részleteivel a szélesebb közvélemény elé lépjen,

ˇ        összetételében törekedni kell arra, hogy felsőház-szerűen egyházak, önkormányzatok, köztestületek, érdekképviseletek, egyéb fontos civil szervezetek, hazai nemzetiségek és a határon túli magyar nemzetrészek olyan képviselői és olyan felkért szakértők munkálkodjanak benne, akik személyesen is elkötelezettek az alkotmányozás ügyében.

ˇ        a Tanács munkájában megalakulása után az MVSZ részt vesz, és munkáját segíti.

A részletezőbb kifejtésre adnak példát a tovább következő terjedelmesebb határozat-tervezetek. Azonban éppen e szövegek hónapok óta tartó elemzése mutatta meg, hogy a mostani felhívásban nem előlegezhetünk meg olyan tisztázó vitákat, amelyekre az Előkészítő Tanácsban lesz szükség, valamint nem előlegezhetünk meg olyan döntéseket sem, amelyek meghozatala lényegében a majdani alkotmányozó nemzetgyűlés feladata lesz.

A kongresszusról interneten 

(azóta nem működnek):

www.mti.hu/kongresszus ~ www.mvsz.hu/vilagkongresszus/

Alkotmányossági Műhely és Fórumról:

www.extra.hu/alkotmany/

Vissza az oldal tetejére