Vissza a főoldalra * 

 

Szent Korona sejtjeinek megszervezése.

 

 

Azok akik elhatározták, hogy hazánk és becsületünk helyreállításán aktívan közreműködnek a következőt kell cselekedniük!

Meghirdetik ( rádió, szórólap, faliújság stb.) közösségükben mindenki számára hozzáférhető módon: község, falu, település stb. (minimum 200 személy megszólítandó) egy fórum időpontját, helyét és tartalmát.  

Mely során feltünteti a programunk hiteles vázlatát.

 

1. Társadalmi demokrácia magasabb szintű bevezetése.

2. A közjog tisztaságának és erkölcsiségének a helyreállítása.

3. A kétkamarás nemzetgyűlés (parlament) rendszerének bemutatása.

 

   a. Alsóház: pártok képviselete -javaslati joggal.

   b. Felsőház: Szent Korona sejtek képviseletéből kinőtt

                        Szent Korona tanácsok delegáltjai (népképviselet) -  döntési joggal.

   c. Teljes nemzet képviselete – A lecsatolt területekről az  ( autonómiák elnökei), ahol ez nincs, ott a kissebségben élők képviselete.

 

 4. Alanyi jogon való kettős állampolgárság bevezetése.

 

Ezáltal lehetővé téve, hogy nemzetünk legkiválóbb képviselőit függetlenül születési helyüktől akár államelnökké választhassunk.

A felsőház képviselői azonnali hatállyal visszavonhatók, amennyiben nem képviselik hitelesen a választóikat. ( demokrácia magasabb szintű elérése.)

Ennek egy olyan ösztönző hatása lesz, ami rákényszeríti a képviselőket a lehető legbecsületesebb munkára. Ezáltal kénytelenek folyamatosan bizonyítani rátermettségüket.

 

Haza és a nemzet érdekét képviselő intézményrendszer és társadalom létrehozása.

A Szent Korona Intézmény által szavatolt egyenrangú, szolgálatra épülő társadalom megszervezése.

 

Az államvezetés minden szinten a Szent Korona eszmeiségére  alapuló nemzetszolgálatra kell hogy épüljön.

Társadalmunk összes rétegének valós támogatását, fejlesztését biztosítani kell.

Beleértve a parasztság, munkásság, polgárság és a magyar iparosok társadalmáét is.

A szolgálattevés folyamatosan számon kérendő.

A legfőbb hatalom, személytelenítve van, és egyenlő a Szent Korona állameszmével.

Sejtek kötelessége a saját környezetük megszervezése, illetve a szomszéd sejtek  hathatós támogatása.

A jogfolytonosság helyreállítása, mely 1944/45- ben megszűnt.

Az illegitim kommunista és a csalással hatalomra került pártcsoportok szerződéseinek semmissé nyilvánítása, illetve felülbírálta.

Ezáltal a hazánkra szabadított kamat csapdát véglegesen visszautasítjuk és visszafizetését megtagadjuk.

A visszafizetési felelőséget áthárítjuk a valós felhasználókra.

A több ezer éves kulturális értékeink átmentése a jövő évezredre.

A fórumon megjelenteket regisztrálják, jegyzőkönyvet vezetnek, a felsorolt pontokat megtárgyalják és közös nyilatkozatban elfogadják. Ezt követően kiválasztják maguk közül azt, aki méltó a saját Szent Korona sejtük képviseletére. Ennek a képviselőnek kötelessége magát leregisztrálni a Szent Korona Szövetség irodájában  Budapesten az alább megadott címen. A regisztráláshoz időpontot kér a titkárságtól a torlódás elkerülése véget.

 

 

200-500 személy képez egy Szent Korona sejtet, melynek képviselete regisztráltatja magát a Szent Korona Szövetségnél.

Cím: 1052 Budapest Semmelweis u. 1-3

Tel.. 06- 70 57 245 63

A regisztrálás kapcsán 10 000 Ft.-os regisztrációs illetéket kell befizetni, amivel Hazánk újjászerveződését pénzeljük.

40 sejt képviselő alakít egy Szent Korona Tanácsot.

400 Szent Korona Tanács delegál egy képviselőt a Nemzetgyűlésbe, melynek megvan a jogi legitimitása a Szent Korona Intézményrendszernek a közjogba való visszahelyezésére.

 

És Magyarország újjá születik !!!

Vissza az oldal tetejére