Vissza a főoldalra * 

Történelmi Alkotmányunk jogán...

Vitaírások, levelek, elemzések - 2003  

válogatás Gondolat- ébresztőnek

~ uniós csapdában ~

külső címoldal

belső címoldal

Tartalom:

Védirat és vádirat

Az olvasóhoz

   Birodalmi unió és az európai alkotmányosság (FÁ)

A nemzet és köztársaság válaszútja (Székelyhídi Ágoston)

Alkotmány (Nemeskürty István)

A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya - részlet (1976)

Buchanan tézise a modern gazdaság és a történelmi alkotmány kapcsolatáról (Pásztor Miklós)

Uniós csatlakozásban mi lesz veled, magyar föld? (Tanka Endre)

Az európai uniós csatlakozásról, a magyar tudás megbecsülésének hiányáról (Tiszta energiáért polgári kör)

   A jogfolytonosságról (Kocsis István)

„Fortélyos vélelem igazgat” (Bokor Levente)

Úton a nemzeti tudathasadás felé: politikai szakítópróbáktól a történelmi alkotmánnyal való szakításig (B.L.)

Alkotmányosság és természetjog metafizikai megközelítése (Tudós-Takács János)

A római jog „hiányosságai” (T-T.J.)

Alkotmány és szabadság - a Szent Korona a protestánsoknál (Kiss Endre József)

A szent korona eszméje (Timon Ákos)

Mai történelmi leckénk (Tálos Géza)

Köztársaság, demokrácia és a szentkorona (Sándor András)

   Tények és evidenciák a magyar alkotmányról (F.Á.)

Vitaindító táblázat az alkotmány és alaptörvény különbségéről (F.Á.)

Alkotmányozás a Szentkorona-tan (-elmélet) függvényében (Molnárfi Tibor)

„Magyarország alkotmánya” (Szerk. Lenkei János Pál)

Ima Magyarországért … (Jókai Anna)

Történelmi alkotmányunk fejlődése (Zlinszky János – idézett részlet)

   A mindent elborító némaság - Néhány levél, hírelemzés, nyilatkozat  

Áttekintik az alkotmányt – újsághír elemzése - (2003. aug. 26.)

Tiltakozó közlemény az „új alkotmány” javaslat ellen - (2003 aug. 1.)

Tárgyalást kérő levél az „önkényuralmi §” törléséről - (2003. aug. 13.)

Magyar Kiáltvány a világ népeihez - (2003. március 29.)

Magyar Alkotmányossági Jószolgálati Testület bejelentése - (2003 április 10.)

A jószolgálati testület névsora - (2003 ápr. 10.)

Utószó - Múltunk cselekvésre kötelez (Takács András.)  

 

Szerkesztették

 

Vissza az oldal tetejére