Vissza a főoldalra * Vissza az előkészületek 2003 februárban oldalhoz

SZABAD  MAGYARORSZÁGÉRT

          MOZGALOM

                                   Országos Koordinációs Központ: Budapest, V. Semmelweis u. 1-3.

          Magyarok Háza, 321. szoba; Tel: (1)267-4511,12; Fax: 307-9344; 

                               www.eunem.inf.hu , szmm@webmail.hu  

Az SzMM kommunikációt koordináló tagszervezete: a Kék Szalag Társaság,

        FB 4558/1992.sz. alatt bejegyezve. Tel: 271-1160; Fax: 307-9344.

Tagok legyünk, vagy szabadok?

Belpolitikai szerkesztőség részére

KÖZLEMÉNY

            Az Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság 2003. március 28-29-i konferenciája által elfogadott MAGYAR KIÁLTVÁNY leszögezi:

  „ …a magyar Történelmi Alkotmányba ütköző vagy azt megkerülő, az ország, a nemzet sorsát érintő döntéseket és azok következményeit a magyar nép soha nem tudja törvényesnek elfogadni és magára nézve kötelezőnek elismerni.”

            Mindezek alapján megállapítható, hogy a jelenlegi törvényhozás legitimitása kérdéses, mert nem a tulajdonképpeni, az identitásunk egyik sarokkövét jelentő történelmi alkotmány szellemében működik, nem aszerint hozza meg döntéseit.

            Az alkotmánynak nevezett 1949. XX. sz. (alap)törvény ideiglenességéből és jellegéből fakadóan nem biztosítja a társadalom és az állam magyar fogalmak szerinti alkotmányos viszonyát. Ennek tudható be az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos döntések manipuláltsága és megtévesztő jellege.

            A magyar nép a 2003. április 12.-i ügydöntő népszavazáson a nemzet sorsát meghatározó döntés előtt áll. Ezért mindenkit kérünk, menjen el szavazni, annak tudatában, hogy Európa egyik legrégebbi államiságával rendelkező nép jövőjéről kell döntenie!

            Döntésénél vegye figyelembe, hogy kellő információval rendelkezik-e, amennyiben nem, úgy mindenképpen szavazzon nemmel, mert ismeretlen szerződést nem szabad jóváhagyni

            A konferencia résztvevői szerint sorsfordító pillanatot élünk, amikor nagy szükség lenne történelmi alkotmányunk igazságainak, értékeinek, alapelveinek védőernyőjére.

            Tisztában vagyunk hazánk geopolitikai és gazdasági kényszerhelyzetével. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a jelen időszakra jellemző korszerű technikai, technológiai színvonal, a piaci monopóliumok világa önmagában nem biztosítja automatikusan az emberhez méltó jobb élet- és létfeltételeket. Szuverenitásunk feladása nem vezet sem az általános anyagi jóléthez, sem a vágyott politikai békéhez, hanem gazdasági, politikai és főleg lelki kiszolgáltatottságunkat teszi visszafordíthatatlanná. A szuverenitásunkhoz és alkotmányos hagyományunkhoz ragaszkodás ad lehetőséget arra, hogy cselekvő módon tehessünk önmagunk, a nemzet boldogulásáért.

            Sajnálatos módon ez a szemlélet ma sincs jelen a parlamenti pártokban, 13 éve nem került sor jogfolytonosságot elismerő nemzetgyűlésre. Nemzetgyűlés helyett a nyilvánosságtól elzárt kerekasztal-tárgyalások folytak, illetőleg most erőszakosan adagolt uniós csatlakozási ajánlattal próbálják végképp feledtetni.

Ezért a parlamenti politika keretein kívül rekedt folyamat részeként vetődött fel az a gondolat, hogy a mai ellentmondásos helyzetben minden intézményes hatalmi támogatottság nélkül is ki kell jelentsük:

  1. Megnyugtató megoldást csak a megfelelően előkészített, véges határidőn belül megtartott jogfolytonosságot helyreállító nemzetgyűlés révén lehet elérni,
  2. az európai gazdasági és politikai szerveződésekkel alkotmányosan legitim, tartós és méltányos kapcsolatot csak a nemzetgyűlés megtartása után lehet kialakítani,
  3. a nemzetgyűlés megtartásával szembeni tartós hatalomi ellenállást önkényuralomi megnyilvánulásának tekintjük.

Szükségesnek tartjuk a jogfolytonosságot helyreállító nemzetgyűlés munkájának mielőbbi megkezdését, amihez kezdeményező együttműködésünket a magunk részéről felajánljuk!

Budapest, 2003. március 29.

 

Fáy Árpád sk.

Alkotmányossági Műhely elnöke

                                                                                                                            

Takács András

SZMM koordinátor

Vissza az oldal tetejére