Vissza a főoldalra *

rendezvényfüzet-B rész

Meghívó

~~~Beszámoló~~~

 

Jogtudat - európai és nemzeti alkotmányok[1]

című

Alkotmányosság ontológiája,[2]

létünk viszonya a társadalom-szervezeti keretekhez

alcímű tudományos konferenciára

 

Időpont: 2004 december 10, péntek délelőtt 10.20-tól du 19-ig (gyülekezés 9.30-tól)

Helyszín: PTE Állam- és Jogtudományi Kara, II. emelet, 207-es szemináriumi terem[3]

~ Pécs, 48-as tér 1.

.A konferencia védnöke dr Nemeskürty István.

 

 

Levezető elnök délelőtt: dr Kellermayer Miklós

 

10.20

Megnyitó, tájékoztató a konferencia céljáról

10.30

Fáy Árpád - Érvek az alkotmányosság fogalmainak gyökeres átvizsgálatára

11.00

dr Andrásfalvy Bertalan - A földhasználat jogi alapjai az őstársadalmaktól a polgári korig

11.30

dr Hegedűs Lóránt - Krízishelyzetben szükséges az ontológiai alapok áttekintése

12.00

dr Kahler Frigyes - '56 kiállása alkotmányossághoz való jogunkat is jelenti[4]

 

Ebédszünet 12.30-13.30-ig

Levezető elnök délután: dr Andrásfalvy Bertalan

 

13.30

Kocsis István - Viszonyunk a történelmi alkotmányhoz a hagyományaink szerint

*

dr Semjén Zsolt - Politikai törekvések és a természetjog vállalása pártpolitikában

*

dr Salamon László - Történeti alkotmányunk öröksége

*

dr Zlinszky János - Korona és szabadság

*

Tudós-Takács János - A szabadság belső korlátai, ihlető feltételei

14.00

dr Bertényi Iván - Alkotmányosságunk előtörténete

14.30

dr Zétényi Zsolt - Követelmény és valóság (Alkotmány, mint az értékelvű egyéni és

közösségi lét feltétele vagy, mint a hatalom hivatkozási alapja.)

15.00

dr Tóth Tibor - Az organikus állam metafizikai struktúrái

15.30

dr Kellermayer Miklós - záró előadás

 

Rövid szünet 16.00-tól 17.00-ig

Kerekasztal vitavezetője: dr Heidl György

 

16.00

Kerekasztal társalgás az előadók és további résztvevők között ~ 3-5 perces megszólalásokkal ~ hallgatóság a vitavezetőnek jelezheti, írásban küldheti a kérdéseit ~

Mottó: Egy mondat a zsarnokságról (Illyés Gyula, 1950.)

(részlet)

Hol zsarnokság van,

ott zsarnokság van,

nemcsak a puskacsőben,

nemcsak a börtönökben,

 

nemcsak a vallató szobákban,

nemcsak az éjszakában

kiáltó őr szavában,

ott zsarnokság van

 

nemcsak a füst-sötéten

gomolygó vádbeszédben,

beismerésben,

rabok fal-morse-jében,

 

nemcsak a bíró hűvös

ítéletében: bűnös!

ott zsarnokság van

nemcsak a katonásan

 

pattogatott "vigyázz"-ban,

"tűz"-ben, a dobolásban,

s abban, ahogy a hullát

gödörbe húzzák, ...

... mintha nyitva az ablak,

s bedől a dögszag,

mintha a házban

valahol gázfolyás van,

 

ha magadban beszélgetsz,

ő, a zsarnokság kérdez,

képzeletedben

se vagy független,

 

fönt a Tejút is már más.

határsáv, hol fény pásztáz

aknamező; a csillag:

kémlelő ablak ...

 

... ő les, hiába futnál,

fogoly vagy, s egyben foglár; ...

 

... töprengnél, de eszmét

tőle fogan csak elméd

eszmélnél, de eszme

csak övé jut eszedbe,

 

néznél, de csak azt látod,

mit ő eléd varázsolt, ...


Korona és szabadság (Zlinszky János, 2002)

(részlet)

... Soha nem volt az "ősi" szabadság kérdése ily időszerű, mint bontakozó jogállamunkban!

Ám ez az időszerűség jelentkezni fog akkor is, amikor az európai államok közösségéhez csatlakozva, magunknak kell majd esetről-esetre döntenünk arról, miben és mennyiben ragaszkodunk önazonosságunkat meghatározó kultúránkhoz, amelynek részét képezik jogi hagyományaink is, s hol vagyunk hajlandók meggondolás nélkül feladni mindent, csak hogy haladók, alkalmazkodók, "jó fiúk" lehessünk a közösségen belül. Sokkal több egyéni vonás őrizhető pedig meg, mint gondolnók. Szabadságunkban áll mindazt megtenni, ami kultúránk, nyelvünk, önazonosságunk, műveltségünk megtartása, akár növelése szempontjából szükségesnek tűnik. Talán még el is várják ezt tőlünk. Helyettünk nem fogják megtenni. Az európai unión belül is a magyar nemzeti közösség a természettől szuverén, s csak átruházott hatalmi körben szólhatnak bele szabadságainkba. Nem vehetnek el tőlünk semmit, ami minket illet, csak mi adhatjuk fel önként, kényelemből, nemtörődömségből...


Kérem, hogy aki tervezi az eljövetelt,

az lehetőleg jelezze alkotmany@ngo.hu címen


[1] A dr Zlinszky János által adott cím

[2] Az Alkotmányossági Műhely részéről adott alcím

[3] A korábban előkészített helyszín volt: PPKE-JÁK díszterme, 1088. Budapest, Szentkirályi u. 28-30.

[4] A megváltozott helyszín miatt dr Kahler Frigyes előadása felolvasásra kerül

**** Pesten eleve egyéb elfoglaltságaik miatt fél napot vállaltak, Pécsre nem tudnak lejönni.


Rendező: Alkotmányossági Műhely és Fórum egyesület

Támogatók: Aquinói Szent Tamás Társulás, Filozófiai Vitakör, Összmagyar Testület, Százak Tanácsa

Köszönetet mondunk továbbá az Összefogás Pécsért egyesületnek és az Új Idők szerkesztőségének


az oldal tetejére