vissza a főoldalra *

A MAGYAR NEMZETHEZ

1944 március 19 - 62 év alkotmány nélkül - 2006 március 19

   Magyarország helyzete igen nehéz, de ma sem reménytelen, mert léte sohasem azokon múlik, akik nem hisznek benne, hanem azokon, akik hisznek benne.

   Alulírottak a nemzet jövője iránti felelősségtől és aggodalomtól áthatva, nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy nemzetünk és a magyar állam talpra állásának immár halaszthatatlan feltétele a történelmünk során kiérlelt, a Szent Korona Tanban jelen lévő, megingathatatlan elvekre épülő magyar történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása. Magyarország alkotmánya nem évszámhoz köthető, hanem történelméhez.

A magyar alkotmány a magyar nemzet ezer éves létében gyökerező, munkáló, érlelődő és meg-megújuló államalkotó akarata.

Amit ma alkotmánynak neveznek,
az nem alkotmány, az csak egy alaptörvény.

   Az alkotmányosságot az 1944- március 19-i német megszállás függesztette fel.

A mai alaptörvényt a háborús-győztes, megszálló, a megszállást jogtalanul fenntartó szovjet nagyhatalom kényszeríttette ránk 1949-ben. Ez a törvény alkotmányosan semmis.

Ez az alaptörvény, egy alkotmánynak nevezett diktátum volt az alapja a kommunista hatalom- átvételnek, évtizedekig tartó hatalombitorlásuknak. Ez a diktátum máig érvényes, a 1949/XX. törvény 77.§(1)- révén, amely az országot elszakította belső törvénykezésében, a saját alkotmányának, még az emlékétől is. Ez az alkotmánynak nevezet alaptörvény hagyta helyben, illetve tette lehetővé a magyar jogrendet alapjaiban felforgató, az országot idegen érdekeknek kiszolgáló jogszabályok meghozatalát, az állampárti terrort, az államosítást, a reprivatizálás helyett az államosítást véglegessé tevő rabló privatizálást, és a máig tartó pszichikai hadviselést az ország újabb öntudatra ébredése ellen. Ez az alaptörvény a megszállók törvénye volt.

A megszállás megszűnt,
Magyarországnak vissza kell térnie
saját alkotmányához.

   1989 után az 1949. évi XX. törvény, az úgynevezett alaptörvény többszöri módosítással liberális szelleművé lett, amely ez az új körülmények közt továbbra is arra szolgál, hogy a lehetetlenné tegye a szerves jogfejlődéstől elszakítva a nemzet öntudatra ébredését. A ránk kényszerített alaptörvény mai formája véglegesen eladhatóvá teszi a földet és a nemzet egyéb természeti és társadalmi erőforrásait. 1989 után szabad rablássá válhatott a magánosítás, többnyire nem azok jutottak a vagyonhoz, akiktől elvették. Sőt olyan közjavakat is privatizálhattak, amelyek értelmüket csakis a közösség szolgálatában nyerhetik el, amelyek elvileg nem lehetnek magántulajdonban (energia, vízkincs, önkormányzati javak, génbankok, de ide értendő a szocializmus éveiben elhanyagolt nyugdíjalapok feltőkésítésének elmulasztása is). Az ország, a társadalom anyagi újjászervezhetőségét veszélyezteti ez az alaptörvény. 

A katonai megszállás 15 éve megszűnt, Magyarországnak vissza kell térnie saját, ősi alkotmányához.

   Hatalmi fölény, erőszak, önkény alkotmányt nem teremthet, mert az alkotmány csak az erkölcsnek és igazságnak engedelmeskedő hatalmat ismeri el. Alkotmány nélkül a magyarságnak az Európa közepét jelentő Kárpát-medencében nincs jövője.  Nélküle nincs társadalmi béke, nincs társadalmi igazság, nincs szolidaritás és boldogulás, nincs szabadság, nincs otthonosság és nincs egyenrangú európai részvétel.

   A történelmi alkotmány hozzánőtt a magyarsághoz, részévé vált, mint az anyanyelve, amely nélkül nem létezhet, amely nélkül védtelen. A történelmi alkotmány és a Szent Korona tana közismertté tétele és hatályosságának elismerése, azaz a jogfolytonosság helyreállítása nem pártpolitikai kérdés, hanem a magyar közélet szereplőinek kötelessége, az ország és a magyarság újraéledésének feltétele.

Kérjük a pártokat, hogy ne idegen érdekeket szolgáljanak,
 hanem valódi
alkotmányos kormányzásra törekedjenek!

Kérünk minden Hazáját féltő, azért önzetlenül tenni akaró honpolgárt,
 hogy alkotmányos jogunkat és kötelességünket érvényesítve
 – állítsuk helyre a jogfolytonosságot.

Van még a magyarságban annyi erő, hogy
magára eszmélve visszavegye ősi szabadságát!

Isten kegyelméből Magyarország a magyaroké.

Bakay Kornél, Fáy Árpád, Hargitay András, Jelenczki István, Kiss Dénes,
Kiszely István, Kocsis István, Makovecz Imre, Melocco Miklós, Molnár V. József,
Papp Lajos, Siklósi József, Szabados György.

Magyarország 2006.március 19.

Vissza az oldal tetejére