vissza a főoldalra *

A TÁRSADALOM ÖNSZERVEZŐ ENERGIÁJÁT NEM ILLIK ELADNI, BÁRHOGY IS HÍVJÁK A MEGBÍZÓ KÖZÖSSÉGET.

 

-----Eredeti üzenet-----

Feladó: Bokor Levente [mailto:lbokor2@axisvm.com]

Küldve: 2005. július 10. 23:56

Címzett: szerintem@nemzetihirhalo.hu

Tárgy: Re: [Lapszemle] A Fidesz továbbviszi a Gyurcsány által elvetett javaslatokat

Gyurcsány és az egész globális erőszak politikai gazdaságtani nonszensze

Az új erőszak tudományos arcot ölt, olykor közgazdaságtanit. Mostmár többedszer hallom, hogy a Ferihegyi repülőteret nem mint magyar felségjelű objektumot adnák el, hanem csak az üzemeltetését, és annak üzemeltetői árbevételét. Hasonló indokkal privatizálták Budapest vízművét, STB.: az egész nemzetgazdaságot.

A privatizálás ténye önmagában nem fölháborító, mert csupán azt jelenti, hogy a gazdálkodó életközösség közhatalmi, politikai hitelt szavatol a saját érdekeinek személyesen összpontosított képviseletére, mint abban való tárgyszerű jártasságra. A "tulajdon" nem más mint egy politikai tényállás ökonómiai legitimálása (a társadalmi létezésnek az anyagi eszközök értelemszerű birtoklásával való igazolása). Igaz, hogy ez a (polgári)
szemlélet az utolsó 150 év polgárháborúinak az eredménye. A "kommunizmus" csupán katalizálta a maga határesetével a konszolidált (megállapodott) szemlélet kialakulását.

Az állam létezése nélkül nincs magántulajdon, mert maga az állam annak jogi-közhatalmi garanciája. Ezért csak örülni lehet, ha azt nyilatkozza Horn Gyula, hogy az állam szerepe nem bagatellizálható a gazdaságban. (Lásd: MSZP társadalompolitikai tagozat értekezlete)

E rövid, tudományos indulattól feszülő "arabeszkem" csupán azt a minimális célt kívánja szolgálni, hogy felhívjam a mi térségünkben élő szocialista-, és nem-szocialista politikusok figyelmét nemcsak az elmúlt 150 év politikatörténetének, hanem politikai gazdaságtani eszmetörténetének is a tanulmányozására. A mi szocialistáinktól eleve hitványság, hogy megtagadták saját politikai gazdaságtanuknak tudományosságra törő tanulságait, aki pedig más pártú, az haszonnal meríthet a társadalom ökonómiai létezhetésének klasszikus szocialista tapasztalataiból. Főként az "értéktöbblet" elméletének megértetéséből, amely a "kizsákmányolás" gazdasági értelmezését írja le. -- Paradoxon, hogy a szociális mozgalmak évszázados, rendezett tapasztalataiból majdnem mindenki merít, de saját kénye szerint kiragadott részletekben, mert mostanság, kötelezően Samuelson gazdaságtana a főtankönyv, amelyik az "értéktöbblet" fogalmát --érdekszerűen -- nem is ismeri. E tény, másfélszáz év küzdő gondolkodásának semmibevétele.

Magyarországon majdnem minden politikus abból a tévhitből akar megélni, hogy sikerült megdönteni a "marxista diktatúrát", és ezzel együtt a marxizmust. Ez hasonló ahhoz, mintha valaki megdöntötte volna a "platonista diktatúrát", és ezzel a platóni műveket tűzrevalónak ítélné.

Ez tarthatatlan! -- Miért kívánják, hogy annak az Engelsnek legyen igaza, aki megjósolta: amennyiben a szocializmus nem a világ legfejlettebb
régiójában győz, akkor az egész kapitalista "dreck" elölről kezdődik?

Az egész világtársadalmi probléma lényegének megértése nem annak 19. századias megfogalmazásától függ, hanem az emberi együttlétezés távlatataival való, akkori őszinte szembenézés példájának komolyan vevésétől.

Gyurcsány úr csak egyike azoknak, akik nem fogják fel, hogy a "magántulajdon" valójában közfelhatalmazás. Nem fogja föl, hogy magyar államakarattá lényegülése nélkül nem létezne magyar társadalom, amelyik erőforrásként biztosítja mind a Ferihegyi reptér, vagy a budapesti vízművek "értékességét". Nem fogja föl, hogy a magyar társadalom önfenntartó-önmegújítási szándéka képezi azt az "értéktöbbletet", amit nem csupán elvesznek tőle, hanem a hozzá hasonlók egyenesen fölajánlanak a gazdasági bálványimádás oltárán. -- Nem csak nemzeti, "törzsi" bálványimádók-, hanem személytelen "világbálványimádók" is léteznek.

A TÁRSADALOM ÖNSZERVEZŐ ENERGIÁJÁT NEM ILLIK ELADNI, BÁRHOGY IS HÍVJÁK A MEGBÍZÓ KÖZÖSSÉGET.

A tudatlanság boldog körmenete már 15 éve tart.

Bokor Levente

Vissza az oldal tetejére