vissza a főoldalra *

Alkotmányossági evidenciák áttekintése 2013 ... 2015

alkotmányelméleti alapok III.

fogalomalkotási-modellezési evidenciák keresése 2013 ... 2015

próbálkozások az axiomatikus gondolat végig vitelére

vázlatok jegyzetek

  2015 szeptember 11-i "Személy és gazdaság" c. előadás meghívója és ábrái

"Személy és gazdaság" c. előadás meghívója és utólagos levele + vetített képei

 

útkeresés - latolgatás

munkavázlat - a személy fogalma kapcsán - logika és az ontológiai-ismeretelméleti alapok az axiomatikus módszerben (2015 06 15)

 

BUÉK 2015-re és  Az alkotmány és alaptörvény megkülönböztetendőségének filozófiai indokolhatósága és az elvi személy fogalmának jelentősége – problémafelvetés - III. (2015 01 01)

egy pontosítás és a 2. FÜGGELÉK – az önmagában kezelt egyéni csőd torzójának példájából kiindulva

BUÉK 2015-re és  Az alkotmány és alaptörvény megkülönböztetendőségének filozófiai indokolhatósága és az elvi személy fogalmának jelentősége – problémafelvetés - II. (2014 12 29)

az elvi személy alapfogalma halmazban, hálózatban, rendszerben és az
1. FÜGGELÉK -
Példák a magát személyekből építkezőnek tekintő társadalmi alrendszerekre

BUÉK 2015-re és  Az alkotmány és alaptörvény megkülönböztetendőségének filozófiai indokolhatósága és az elvi személy fogalmának jelentősége – problémafelvetés I. (2014 12 29)

vitázó elmélkedés -1. a fizikai és a társadalmi világ különbözősége miatt a személy klasszikus fogalma használható-e vagy sem? (2015 01 11)

UÉK 2015-re és Az alkotmány és alaptörvény megkülönböztetendőségének filozófiai indokolhatósága és az elvi személy fogalmának jelentősége – problémafelvetéshez  0.- módszertani kiinduló elgondolás, a fogalmi háló, azaz fogalmi térkép szerkesztést segítő szoftver elképzelése -  (2015 01 10)

áttekintés felvetése a személy fogalmának eredetéről és mai értelméről (2014 12 09)

viszonylagos alapfogalom - az alapfogalom erőssége (2014 09 25)

meta-matematika és a filozófia (2014 09 21)

A matematikai logika története - egy olvasói megjegyzéssel (2014 09 21)

aki nem tud arabusul - devizahiteles érdekvédelem a pénz fogalmának felvetése nélkül (2014 09 17)

eszmei személyi mivoltukat fontosnak tartó jogalanyok - köznapi és pontatlan, homályos jelentéssel „természetes személyek”. (2014 09 13)

állami szerepzavar a kis- és mikro vállalkozások üzleti szoftver ellátásában (2014 09 02)

takarékpénztári megemlékező beszéd vázlat (2014 08 28)

rabszolgaság és megfordított vismajor (2014 08 23)

Félrevezető alapfogalmakkal nehéz az élet (2014 08 20)

oklista és a hitelezett pénz tulajdonjoga (2014 08 17)

hamiskölcsön, aminek hamisságát sokan nem hiszik el (2014 08 04)

8 milliárdot "bukhat" az OTP - miért nem fordítva? - 8 milliárdot buktatott az ügyfeleivel az OTP? (2014 07 21)

a kitapintható választóvonal diktatúra és demokrácia közt (2014 07 18)

A társadalom előbb emigrál ... (2014  07 15)

ok-lista és vis major (2014 07 06)

kartell-kámfor (2017 07 06)

Ügyvéd Úr Ne legyen igaza! (2014 06 29)

munkaközi vázlatpontok bank és ügyfele viszonyáról (2014 06 24))

bankmentés mindenáron a bankok kivásároltságának elismerése helyett? (2014 06 21)

elégedetlenkedés a matematikai nyelvezet csiszolatlansága miatt (2014 06 21)

internetes kalandozások - az egyre jobb filozófiai szócikkek között

logika szócikk (2014 06 11)

fichte szócikk (2014 06 11)

nincsenek a dolgok átgondolva - nem lehetne elkezdeni? --- NAV, BANK, az állam semlegessége (2014 06 02)

rossz fogalmi trükk - az önkényes fogalom átpolitizálás (2014 05 07)

-1-

emberi és társadalmi önképünk modellezésének fogalmi alapjairól

Probléma felvető vázlat (2014 01 24)

 

-2-

Személy és rendszer

- természetes egyéni és közösségi személy tulajdonos,

- valamint a tulajdonolt jogi személy

emberi és társadalmi önképünk modellezésének fogalmi alapjairól

Probléma felvető vázlat (2014 jan 25)

racionalizmus védelmében  - de nem az ember ellen? (2014 04 13)

Az együttműködő emberről - deduktív axiomatikus alapfogalmat keresve - (2014 03 09)

Problémafelvetés mentén az emberi személyről - a nekem javasolt kortárs szerzőjű olvasmányok kapcsán (2014 04 06)

 

nélkülözhetetlen, létünk alapja- a "semmi-kből" épített idea, eszme-rendszer - úgy a pont a matematikában mint a személy fogalma az alkotmányosság kérdésében (2014 01 04)
-I-

A rendszer határozza meg az embert vagy fordítva

[tájékozódás ] (2013 12 18)

A 2014 január másodiki előadás utáni megjegyzésekre, kérdésekre  ... le lehet szögezni ... a következőt:

1.       A mostani alaptörvény nagyszerű kezdeményezés, elmozdulás annyiban, hogy az íratlanul is mérvadó természetjogi elvekkel harmonizáló alkotmány és a hatalmi helyzettől függő alaptörvény fogalmát nem keverte össze (ezzel megfelel a legitimitás és legalitás fogalmai megkülönböztethetőségének).

2.       Kijelenti bevezetőjében az alaptörvény, hogy tiszteli, elismeri a történelmi alkotmányt – bár ennek nem felel meg a számozott bekezdésekben.

3.       A záró részben 1949/XX-as törvényre való hivatkozás lényegében azt jelenti, hogy ebből az irányból, ezzel a felhatalmazással tesz egy lépést a tényleges, legitim alkotmányosság felé az alaptörvényt hozó 2/3 parlamenti többség.

4.       A jelenlegi alaptörvényt tehát részben mindenképpen alkotmányellenes, ennyiben illegitim is.

5.       A történelmi az alkotmány megnevezésében nem azt jelenti, hogy aki bármi módon hatalomra jut, az ezzel az alkotmányos megítélésre is jogot szerzett (mintha a hatalom erejénél fogva „alanyi jogon” az alkotmányos minősítést is besöpörhetné), hanem hogy a magyar történelemben a legitimitást mindig természetjogi, erkölcsi kritériumokhoz kötötték, legalábbis forma szerint. És ez nem volt üres formaság. Legalábbis a lélek igénye szerint. És ez sem volt üres szó. Most mintha megnyílt volna résnyire egy lehetőség, hogy tovább lépjünk az alkotmányosság felé. Vegyük komolyan ... még a jogfolytonosság ügyét is.

6.       Mert alkotmányosság csak a hatalmi csúcson, az ő „kegyükből”, azaz az ő „önkényük önmérsékletéből” lenne? - fogalmi képtelenség. Önmagában egy 2/3 fogadkozása nem tényező. Az alkotmányosság a személyekből álló társadalom alkotmányossága lehet – magyar fogalmak szerint. És ez bele illik az európai történelembe. Ez felemeli a magyarságot (mindenkit aki velük tart).

-II-

A rendszer határozza meg az embert vagy fordítva

[tájékozódás ] (2013 12 30)

-III-

A rendszer határozza meg az embert vagy fordítva

[tájékozódás ] (2013 12 31)

   
   
  Turay Alfréd - filozófiatörténeti vázlatok - olv kiemeléssel és kérdésekkel - 2013 12 27
  I. axiomatikus társadalom szervezési evidenciák (2013 12 10)
  levél a 9+1 kategória aktualitásáról a pénzhasználatban (2013 12 01)
 

Pontosító megjegyzéseket „örömmel vevő lábjegyzet” a személy fogalmának axiomatikus központi alapfogalmi létéhez a társadalomról való gondolkodásban  (2013 11 30)

 

A zárt és a nyílt cselekvési tér szervezése (Az Egzakt, kísérleti, tudományos közgazdasági kutatás lehetőségéről szóló 1983-as tanulmányból vett ábrák)

  Fogalmi útkeresés a személy és társadalmi beágyazottsága ügyében (vázlat több nekifutásban, észrevételeket várva) - (2013 09 28)
  A személy fogalma – a rendezett gondolkodásra törekvő absztrakcióban – bevezető vázlat, problémafelvetés (7 oldal + 22 oldal áttekinthető végjegyzet + áttekinthető függelékek külön file-ban)
  Függelék 1/0) matematikai axiómák általában (a wikipédia geometria szócikke kiemeléssel – 4 old)
  Fügelék 1/a) a geometriai axióma rendszer
   - www.bethlen.hu –ról másfél oldal + végjegyzetek a nehezen értelmezhető egy ponton át több párhuzamossal, aminek induktív értelme lehet, deduktív értelme azt hiszem nem (2 oldal + 6 oldal végjegyzet)
  Függelék 1/b) Euklidesz és Hilbert axiómái, a görbült felületek praktikuma  (5 oldal + 6. oldaltól két wikipédiás szócikk)
  személy fogalma - a kiterjedés nélküli pont mintájára - a rendezett gondolkodásra törekvő absztrakcióban - indukció és dedukció (2013 08 19)

 

        elgondolkodtató fogalmazások

 Vissza az oldal tetejére