vissza a főoldalra *

Tisztelt :::! (előlap)

Alkotmányelméleti tételek - vázlat 2006 november 1

  1. az alkotmány definíciójával kezdve (azoknak, akik a modern problémákból indulnak ki)

  2. a történelmi alkotmány intézményeivel kezdve (azoknak, akik a régi alkotmányt keresik)

  3. a témakörben jártas olvasónak (első fejezet az "kulcsmegállapítások" felsorolásával)

 

mai vitaírásokból régi forrásokból, vitaírásokból

Társadalom-filozófiai (természet -jogi, természet-adottsági)
alapok és következményeik

 a www.alkotmany.ngo.hu  honlap két felső sorából:

Európai_kultúrkörben ; Egyéni_és_közösségi_személy; A_szabályozás ontológiája; A_természetjog értelmezése; Emberi megismerés ~ a szabadság és felelősség  alanya csak az ember lehet ...;
Az alkotmány nem azonos az alaptörvénnyel!!! ; Alany és eszköz az alkotmányos szabályozásban; Gondolkodás története a termelési tényezőkről ; Alkotmányos-szerkezeti garanciák, lehetőségek; Érvek az alkotmány fogalmának  átvizsgálatára; kompenzáció a rendszerváltásért

 

Miért nem része a jognak az alkotmány!?

 

A természetes és a jogi személyek a makro-ökonómiai szektor-modellben
(táblázatos áttekintés, szöveges értelmezés nélkül)

 

Búcsú a 2006-os óévtől: makro-ökonómiai modellel megalapozott,
boldogulást hozó társadalmi reformok reményében
(szöveges érvelés)

Molnár Kálmán: Alkotmánytörténeti illúzió-e a magyar alkotmányfejlődés jellegzetes közjogi iránya?
(Dunántúl, Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda RT, 1931)

kiemelések nélkül, olvasói kiemelésekkel

korrekció:(2006 jan)

Csekey István: Magyarország alkotmánya (Budapest, 1943 - könyvnap, Renessaince Könyvkiadó)

Megjegyzések alkotmányosságról - Csekey István könyvét olvasva - Fáy Árpád, 2004 március végén * Egy levél: Jablánczy Sándor észrevétele

"A kizökkent idő helyretolása" - Újévi interjú Kocsis István drámaíróval (2006 jan 1.)

Ez a világ legdemokratikusabb állameszméje. .. - Levélrészlet, nyilvánosságnak szánva (2005 október)

Alkotmányos piacgazdaságot II. (Lehetőségünk a történelmi alkotmány) c kötet (2005)

 

Megjegyzések alkotmányosságról - Csekey István könyvét olvasva - Fáy Árpád, 2004 március végén

 
Történelmi alkotmányunk jogán ...  (az uniós csapdában, 2003) c. kötet írásai  1920. évi I. törvénycikk indokolása

 Alkotmányos tények, evidenciák (vita-indító 2003-ban)

 

Konferencia kötet: Alkotmányról az Európai Unió kapujában (2002 szept 13-14)

 

dr Tóth Zoltán József: A Szentkorona-tan és a természetjog (2001?)

Szemere Bertalan: Nemzetiség és magyar alkotmány. - Nyílt levél Farkas-Vukotinovics, kőrösi Főispán úrhoz. (1861) - Albert Gábor észrevétele nyomán

   

Alkotmányossági Műhely: Búcsú az évezredtől (2000 december) szerkesztette Fáy Árpád

* Kossuth Lajos: "Alkotmányterv" (Javaslat Magyar Ország jövő politicai szervezetét illetőleg  - tekintettel a nemzetiségi kérdés megoldásaira - 1851, Kutahia)

Fáy Árpád: Alkotmányos piacgazdaságot

(Püski kiadó, 1999.)

* Martinovics Ignác "modern alkotmány"-tervezete 1793-ban

Fáy Árpád: Kiüresedett hagyomány vagy a hagyomány reménye?

- Gondolatok egyházról, alkotmányról, emberi jogokról -

(Kovász II. évfolyam, 4. szám 1998. Tél, 25-33. oldal)

 

Dr Zétényi Zsolt: A szent korona  - a magyar nemzet jelképe és őrzője (Püski kiadó, 1997, forrásgyűjtemény)

1791-es erdélyi törvény-szöveg a magyar alkotmányról

Molnárfi Tibor röpirata Alkotmányozás a Szentkorona-tan (-elmélet) függvényében, 1996.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa, (1703) - rajzos kezdőbetűkkel vagy egyszerű kezdőbetűkkel vagy B.L. kiemeléseivel

Dr. Antall József miniszterelnök válasza Dénes János (független) interpellációjára ("A kormányzati munka módszere" tárgyában) - nemzetgyűlésről a 10-ik pontban (1992. december 15.)

Idegen és jövevény emberekről - "... hazafiaivá tétetvén..."  - nemzeti emlék Erdélyből (1540-1653 közötti erdélyi törvénytár Harmadik könyve)

   

A fenti felsorolás, főleg a baloldali oszlop jelenkori írásai nem tükröznek valamely érték-ítéletet, rangsort más írásokhoz mérten, tehát nem a legkiválóbbakat tartalmazza, hanem egy esetleges kiemelést. A magam nevével szerzőként vagy szerkesztőként fémjelzett írásokban pedig hangsúlyoznom kell, hogy az Alkotmányossági Műhely néven ténykedő, laza és változó összetételű szellemi háttér meghatározó támpontot adott, időnként a magam szerepe csupán a viták és megbeszélések eredményeinek, gondolatainak rögzítése volt a magam elkerülhetetlen szűrőjén keresztül. A törekvés az volt mindannyiunkban, hogy esetlegesen használható elméleti adalékot formáljunk meg a jelenkori alkotmányosság ügyéhez.

Ez a táblázat nem tartalmazza a nyilatkozatokat, amelyek kifejezik az elméleti ténykedés eredményeit is, illetőleg amely nyilatkozatok sok más hasonló megszólalás között jelentettek egy színfoltot, egy állásfoglalást.

A nyilatkozatok egy része olvasható a honlap nyitó oldalán ( www.alkotmany.ngo.hu ) - FÁ

Vissza az oldal tetejére