vissza a főoldalra *

Copy: Európai Unió, Európa Tanács, Média

Magyar fordítás

Excellency

Dimitrij Rupel

OSCE Chairman-in-Office in 2005

Preservnova cesta 25

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Fax: 00386/1/478 21 70

Bécs, 2005. 06.04

 Excellenciás Úr !

A Trianoni Békediktátum 85. évfordulója alkalmából szeretnénk felhívni a figyelmet az ezen diktátum következtében idegen uralom alá került magyarság azóta is megoldatlan problémáira.

A megígért jogok máig nem kerültek biztosításra.  A Kárpát-medence történelmileg magyarok lakta területein élő magyarok nem csak az önrendelkezési jogukat nem tudják megfelelően gyakorolni - még autonómia formájában sem –, hanem egyre inkább kénytelenek szembesülni az intolerancia, az erőszak és a diszkrimináció jelenségeivel. Az a tény, hogy egyes országokban magyar tagjai is vannak a kormányoknak, nem javítja a  helyzetet, sokkal inkább eltereli a figyelmet a tényleges állapotokról.

A határon túli magyarok helyzete ezért fokozott figyelmet igényel valamint segítségnyújtást kíván problémák megoldásában annak érdekében, hogy sikerüljön a konfliktusokat elkerülni, valamint a stabilitást fenntartani.

30 évvel ezelőtt, 1975. augusztus 1.-én a Helsinki-záródokumentum aláírásával olyan folyamat vette kezdetét, mely az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok területén áttöréshez vezetett Európában és az aláíró országokat „értékközösségben”  (community of values”) kovácsolta össze. 15 évvel ezelőtt (Koppenhága, 1990) az EBESZ tette meg az első, iránymutató lépéseket a kisebbségvédelem területén.

Az elmúlt 15 év fejlődési tendenciái megmutatták, hogy a népek önrendelkezési joga a nemzetközi jog elmaradhatatlan és elengedhetetlen részeként (ius cogens) egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ezennel az EBESZ szervezetéhez és tagországaihoz fordulunk annak érdekében, hogy “felelössegközösségként” ( “community of responsibility” ) nézzenek szembe a kihívással, és tegyék meg az első lépéseket a Kárpát-medencében honos magyar nép nemzeti, történelmi és kulturális identitásának helyreállítása és megőrzése érdekében. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya  valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 1. cikkelyében meghatározott a népek önrendelkezési jogának érvényre jutását támogató mechanizmusok világszerte segítenének a konfliktusok megelőzésében.

Mi, a jelen levél aláírói a magyar nemzet határon túl élő részének, melyet 85 éve választ el államhatár az anyaországtól, melynek elválasztó szerepe az Európai Unió kereteiben sem szüntethető meg követeljük:

Szabadságot, önrendelkezési jogot és az emberi méltóság követelményeinek megfelelően folytatható létet a demokrácia, a jogállamiság valamint a népek és nemzetek egyenjogúsága alapján.

Öszintén köszönöm megtisztelö figyelmét

        Dr. Eva Maria Barki

A következö szervezetek és pártok csatlakoznak:

Tökes László, Püspök Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, s. k., Nagyvárad

Székely Nemzeti Tanács, elnök Dr. Csapó József, s. k., Sepsiszentgörgy

Erdély Magyar Ifjak, elnök Soós Sándor, s. k.., Kolozsvár

Egyesült Magyar Ifjuság, elnök Soós Sandor, s. k., Kolozsvár

Vajdasági Magyar Demokrata Párt, elnök Ágoston András, s. k., Temerin

Magyar Föderalista Párt, elnök Mihajlovics József, s. k., Szlovákia

Jobbik Magyarorságért Mozgalom, elnök Kovács Dávid, s. k., Budapest

Hatvannégy Vármege Ifjúsági Mozgolom, elnök Toroczkai László, s. k., Budapest

Trianon Társaság, elnök Kiss Dénes, s. k., Budapest

Magyar Nemzeti Front, elnök Schuster Loránt, s. k., Budapest

Bocskai Szövetség, elnök Dr. Kreczinger István, s. k., Budapest

Erdély Szövetség, elnök Lipcsey Ildikó, s. k., Budapest

Horthy Miklós Társaság, elnök Dobai Miklós, s. k., Budapest

56-os Magyarok Világtanácsa, elnök Dezsö Ábrahám, s. k., Budapest

December Ötedike Csömöri Polgári Líga, elnök  Sándor Mátyás György, s. k.,  Csömör

Nemzetközi Erdély Bizottság, elnök Dr. Barki Eva Maria, s. k., Bécs

Los Angeles Magyar Kör, elnök Dr. Ösapay György, s. k., Los Angeles

Magyarok Világszövetsége Országos Tanácsa, elnök Gönczöl Gyula, s. k.,  Leva

Alkotmányossági Mühely, elnök Fáy Árpád, s. k., Budapest

Szabad Magyarországért, elnök Takács András, s. k., Budapest

Magyarok Világszövetsége, elnök Patrubány Miklós, s. k., Budapest

Vissza az oldal tetejére