a szeptember 14-i NYILATKOZAT

Valóban kielégítő választ ad az

1949. évi XX-as alaptörvény

minden közjogi problémára?

Miként rendezhető a viszonyunk 

közjogi anyanyelvünkhöz, 

a történeti alkotmányhoz? 

Ünnepi megemlékező törvényt szorgalmaztunk 2001. évben

a magyarság alkotmányosságáról!

Valóban lényegi a különbség a magyar fogalmak szerint az alkotmány és alaptörvény között?

Meghívó

2002 szeptember 13-14.
 
Alkotmányról az Európai Unió kapujában

c. konferenciára

A konferencia védnökei:

Dr Gyulai Endre Szeged-Csanádi megyéspüspök

Dr Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, a MTESZ alelnöke

A konferencia társrendező szervezetei:

Százak Tanácsa, Összmagyar Testület, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ), Magyar Adófizetők Országos Szövetsége (MAOSZ), Társaság a Balaton Akadémiáért, Erdélyi Szövetség, E-mailes Polgári Kör Magyarországért, a Duna és a Tisza Jövőjéért

A konferenciára küldött írásos anyagok előadás nélkül (meghívó végén)

Időpont és helyszín:

2002. szeptember 13-14-én (pénteki és szombati napon)

a MTESZ székház előadóterme 

(Budapest, V., Kossuth tér 6-8. első emelet 135.)

A program:

szeptember 13-án, pénteken

9.00-tól GYÜLEKEZŐ és regisztráció

9.30-kor a konferenciát megnyitja dr Náray-Szabó Gábor

utána MEGNYITÓ ELŐADÁS

Alkotmányossági Műhely[1]: Az alkotmány mibenléte és

kétségeink, felelősségünk, lehetőségeink - Fáy Árpád.

 10.00-tól ELŐADÁSOK (15-20 percben) „Ontológia és alkotmány – alapvető szempontok”

1.      dr Kellermayer Miklós biológus: Tudás és hit, az élet értelme

2.      Fekete Gyula író: Életigenlő és életromboló politika

3.      dr Végh László fizikus: Alkotmányunk és a jövőnk

4.      Wittner Mária: 56 – közéleti vállalás, sors és az alkotmányosság

5.      dr Jobbágyi Gábor: Az élet és a gyerek védelme az alkotmány tengelyében

6)       dr Andrásfalvy Bertalan: nemzeti földhasználat és a nemzet (a nemzetet alkotó egyének élete)

7)       dr Käfer István: Magyarság, szlovákság és más etnikumok

8)      Bokor Levente: A kezdettől függ a folytatás (kártétel elvágni a gyökereket)

- írásban leadott rövid kérdésekre az előadók rövid válaszai …………

13.00-kor EBÉDSZÜNET

14.00-tól ELŐADÁSOK (15-20 percben) „Fontos alkotmányos elvek”

1.      dr Tarr György: Alkotmány és alaptörvény viszonya

2.      dr Molnárfi Tibor: Szentkorona-eszme és az ellenállási záradék kapcsolata

3.      dr Kahler Frigyes: ’56 és a magyar polgári alkotmány

4.      dr Székelyhidi Ágoston: 1956-ban a győri alkotmányozó nemzetgyűlés

5.      Varga István: Felelős, elszámoltatható gazdálkodás az adóbevételekkel, állami javakkal

6.      dr Drábik János: A pénzrendszer magántulajdonának kísértete és a nemzetet szimbolizáló korona fősége

7.      dr Pásztor Miklós: A modern gazdaság és a történelmi alkotmány (Buchanan alapján)

8.      Kocsis István: a jogfolytonosság helyreállítása régen és ma

9.      dr Zétényi Zsolt: Jogfolytonosság és alkotmány

- írásban leadott rövid kérdésekre az előadók rövid válaszai …………

17.00-tól beszélgetés a megjelentek között

szeptember 14-én, szombaton

9.00-tól GYÜLEKEZŐ és regisztráció

9.30-tól nyilatkozat-tervezet ismertetése

9.50-től ELŐADÁSOK (15-20 percben) „Alkotmány és az Európai Unió”

1.      E M Barki: A nemzeti és kulturális identitáshoz, hagyományhoz való jog az Európai Unió gyakorlatában és várható alakulása (tekintettel a magyar alkotmány identitást meghatározó, gondolkodást szervező voltára)

2.      dr Bakos Batu: A magyarság alkotmányos értékei az Unióban (Mária csillagos koronájának jelképi értelme, a Regnum Marianum helye az Unióban, az Unió csendes átrendeződései)

3.      dr Tanka Endre: A tagállami szuverenitás felszámolása az uniós közösségi jogban. A földpiaci és a környezeti szabályozás

4.      dr Ádám Antal: Az alkotmányos értékek fejlődési irányai

5.      dr Grespik László: A Szentkorona szerepe a XXI. Sz-ban

- írásban leadott rövid kérdésekre az előadók rövid válaszai …………

- vita 1-2 perces hozzászólásokkal (a nyilatkozat-tervezetről is) …………

13.00-kor EBÉDSZÜNET

14.00-tól ELŐADÁSOK (20-30 percben) „A politikáról és az alkotmányosságról”

1.      * dr Pozsgay Imre: Alkotmányozó nemzetgyűlés és a rendszerváltás

2.      * dr Horváth Balázs: Alkotmányozó nemzetgyűlés nélkül

3.      * dr Dávid Ibolya: A lehetséges realitás a 2000/1-es törvény volt?

4.      Meghívót küldtünk még az uniós konvent magyar tagjainak abban a reményben, hogy eljönnek, azonban a konvent aktuális ülése miatt nem tudtak eljönni (Dr Szájer József konvent-tag /FIDESZ/ és Dr Vastagh Pál /MSZP/). Szájer József „magyar törekvések a konvent irányzatai között” című felkérésre írásos vázlatot küld, amelyet felolvasunk.

- írásban leadott rövid kérdésekre az előadók rövid válaszai, …………

- vita, hozzászólások az addigi előadók, hozzászólók részvételével (a nyilatkozatról is) …………

*-al megjelöltek végül nem jöttek el és nem küldtek írásos hozzászólást sem.

17.00-kor NYILATKOZAT FELOLVASÁSA

Írások előadás nélkül

dr Bernáth Zoltán: A magyar alkotmányról

dr Zlinszky János: Történeti alkotmányunk fejlődése

dr Balogh Sándor (USA): Szent Korona és a jogfolytonosság ma

Tunyogi Csapó Gábor: Vízválasztó

Nyílt nap - Alkotmányozás és az Európai Unió - parl bizotts - 2002 júl 10

dr Chronowski - dr Petrétei: Előkészületben az EU-hoz való csatlakozással összefüggő alkotmánymódosítás

Hozzászólásra jelentkezéseket az egyes témakörökben előzetesen gyűjtjük a 467-0060-as üzenetrögzítőn, fay@ngo.hu e-mail címen, 1141 Bp Ürmény u. 17. postacímen.

A konferencia előadóinak, hozzászólóinak legkésőbb szeptember 20-ig lemezen átadott vagy e-mail-ben elküldött írásos anyagaiból füzetet állítunk össze szeptember 30-ig.


[1] A megnyitó előadás az Alkotmányossági Műhely korábbi munkájára támaszkodik (lásd a www.alkotmany.ngo.hu c internetes honlapot), közvetlen megfogalmazásában részt vettek: Bokor Levente, Fáy Árpád, Kocsis István, dr Pásztor Miklós, dr Tarr György

lap tetejéhez vissza