vissza a főoldalra *

A Mikulás a közéleti személyiségeknek virgácsot vitt szaloncukorral és kis feliratokkal:

1.  Sólyom László köztársasági elnök – Merjen köztársasági elnök lenni – Mikulás

2.  Szili Katalin parlament elnöke – Az illegális csapatnak legitim a kapitánya?- Mikulás

3.  Gyurcsány Ferenc miniszterelnök – Ha Pinocchiónak sikerült, neked miért nem? …. (leszokni a hazugságról) - Mikulás

4.  Demszky Gábor főpolgármester – Már Mao idején is krampusz voltál? - Mikulás

5.  Bíróság – Rendelésre ne ítélj, mert megítéltetsz – Mikulás

6.  Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány – Parancsra se verethetsz – Mikulás

7.              Rudi Zoltán tv elnök – Az igazat, csakis az igazat mondd – Mikulás

8.              Dávid Ibolya MDF elnöke – A hiúság rossz útra vitt – Mikulás

9.              Orbán Viktor FIDESZ elnöke – A te igened legyen igen, a nemed pedig nem. – Mikulás

10.        Kuncze Gábor SZDSZ elnöke – Ne lopd el a magyar nemzettudatát - lopstop – Mikulás

11.        Lendvai Ildikó MSZP elnök – Erkölcs nélkül, jellemes emberek nélkül elpusztul a nemzet.” – Kéthly Anna nyomán a Mikulás

12.        Semjén Zsolt KDNP elnök – Továbbra is hited szerint politizálj- Mikulás

13.        Büntetés Végrehajtás – Akit elítélnek attól még nem biztos, hogy bűnös - Mikulás

A virgácsok nem voltak egyformák, de mindegyik virgács volt.

Amit mindegyik cédula hátuljára rá lehetett volna írni, a közös kérdés: "Mit műveltek ti itt?" - a "műveleti területen"?

---------------------------------------------

Hosszabb beszélgetésre csak egyszer került sor, de ott rossz szájízzel ment el a Mikulás, mert a megszokott frázisokat kapta köztársaság védelméről és Kossuth téri vizeldéről. Mikulásnak nem illik mellé beszélni, ezért is vitte a virgácsot.

Voltak olyanok is, akik egy virgáccsal annyira nem akartak szembe nézni, hogy intézményüket lezárták, és üzentek, hogy ők nem várják a Mikulást. Gergényi főkapitány és a főpolgármester.

Általában a titkárnőt küldték ki, hogy a Mikulást vegye szemügyre. Azon volt is mit nézni, mert sok rendőr vigyázta biztonságát. Oly közel álltak hozzá védelmezői, hogy egyiknek a főmikulás autójával neki is tolatott.

És persze voltak apró kis gyerekek, akik alig hittek a szemüknek, hogy egész csapat Mikulással találkozhattak az utcán.

A tüntetők, akik a Mikulást elkísérték útjára, végül megköszönték közbenjárását.

Egy célját nem tudta véghez vinni a Mikulás, az elitélteknek szánt Mikulás-zacskókat nem adhatta át ezen a napon. Igéretet kapott rá, hogy a hét végén a Vörös-Kereszt közvetítésével ez is megvalósul.

(az egyik) Mikulás

---------------------------------------------


 Mikulás-konferencia

Meghívó

 „Mikulás Konferencia” néven tartunk összejövetelt, amelyre az érdeklődőket szeretettel hívjuk.

A konferencia szellemiségét a mellékelt írás vázolja.

Időpont: A délutáni Mikulás-tüntetést követően este 7-től 9 óráig

Helyszín: Budapest, X., Köbánya, Halom u. 24. (Szent László térnél) a plébánia fa-épületében

(az eredetileg tervezett helyszínek a Mikulás-napi egyéb programok miatt foglaltak voltak)

Meghívottak:

A délutáni tüntetés mikulás-virgácsainak címzettjei:

 1. Sólyom László köztársasági elnök
 2. Szili Katalin parlament elnöke
 3. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
 4. Demszky Gábor főpolgármester
 5. Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány
 6. Rudi Zoltán tv elnök - távollétében az elnök felkérésére Kósa Somogyi György műsorigazgató
 7. Lendvai Ildikó MSZP elnök
 8. Dávid Ibolya MDF elnöke
 9. Orbán Viktor FIDESZ elnöke
 10. Kuncze Gábor SZDSZ elnöke
 11. Semlyén Zsolt KDNP elnök

Továbbá felszólalásra kértük fel

1.      Novák Elődöt, hogy az önkényuralmi erődemonstráció áldozataival való szolidaritásról beszéljen

2.      Mikola Istvánt, hogy a kórházak és általában minden társadalmi intézmény fenntartásában érvényesülő társadalmi szolidaritás kötelességéről beszéljen

3.      Hegedűs Lóránt református püspököt, hogy beszéljen arról, a társadalmi szolidaritás erkölcse rendkívüli esetben a rendkívüli és szokatlan feltételek között is kötelező – függetlenül minden politikai vagy gazdasági elvárástól

4.      Továbbá felkértük még a NOE egyesületet, hogy képviseltesse magát.

Virgácsot és szaloncukrot kívánva mindannyiuknak (érdemeik szerint)

Fáy Árpád,

az est kezdeményezője,

a mellékelt elvi állásfoglalás fogalmazója


Melléklet:

Mikulás és szolidaritás

A Mikulás-konferencia elé

A Mikulás, Szent Miklós püspök ünnepe, lényegében az elesett ember iránti szolidaritás ünnepe.

Felhívásunkkal nem a napi politikába kívánunk bevonni egy vallási eredetű (és mára állami eszközökkel jórészt meghamisított) ünnepet, hanem fordítva, a politikát kívánjuk figyelmeztetni, hogy nem vonhatja ki magát semmilyen érveléssel olyan erkölcsi kötelességek alól, amelyeket például a Mikulás ünnepének hagyománya idéz fel évről évre.

Sajnos két okból nem nyilvánvaló ez manapság.

-               A globalizáció az egyházi-keresztény ünnepeket céltudatosan, hatalmi mámortól elvakítva, a kommunista megszállás időszakánál tudatosabban próbálja felszámolni és érthetetlenné tenni minden elérhető hatalmi eszközzel. Eredendően kívánják szembeállítani a hatalmi érdeket az erkölcsi parancsokkal (mint Sztalin nevezetes mondásában, hogy „hol vannak a pápa hadosztályai?”). Hovatovább el kell töprengenünk azon, hogy mi is volt a Mikulás ünnepének eredeti jelentése, hogy miért is emlékezünk szent Miklós azon tettére, hogy egy éjjel a három szegény sorsú leány ablakába tett ajándékával megmentette azokat a prostitúciótól.

o        Ugyanis a Mikulás ünnepe nem az ajándékozás ünnepe, hanem a szolidaritásé, a megelőző gondoskodó szolidaritásé, amelyet sokáig csak kifejezett a jelképes ajándékozás. Itt az ideje, hogy az eredeti jelentést vegyük elő, és hangsúlyozzuk. Szükségünk van a Mikulás figyelmeztetésére mai felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt – tekintsük a törvényeket úgy, hogy azok célja az élet jobbító szándékú szervezése (nem pedig fantáziátlan romboló kihasználása, a törvény nem válhat a visszaélés eszközévé).

-               Európában a legutóbbi időkig természetes volt, hogy az állami intézményrendszer, a társadalomi szabályozás, a közélet az ünnep eredeti jelentését nem vonta kétségbe, hanem tőle telhetőleg evidenciaként kezelte és szándékosan nem sértette a társadalom értékrendjét. Ez az időszak azonban elmúlni látszik, aminek sok a jele:

o       a hajléktalanság értelmetlen, részvétlen, a társadalom többségét zsaroló embertelen „intézménnyé” emelése,

o       a privatizáció lefolytatásának értelmetlen és lelketlen módja széles néprétegek helyzetét reménytelenségbe taszította, gazdaságilag fölöslegesen nehezítette - ez az úgynevezett privatizáció állami eszközökkel folytatott szándékos kirablásnak tekinthető.

o       az ingyenes társadalmi szolgáltatások megszüntetése a jelen formában a társadalmi bizalmat és szolidaritást úgy gyengíti, hogy nem ad esélyt az önszervező kilábalásra, pótmegoldásra, mert egyidejűleg módszeresen foszt meg sokakat attól az esélytől, hogy az állam helyett maguk legyenek ezen szolgáltatások közvetlen kifizetői - az elégedetlenkedőknek pedig csak a provokációkkal siettetett megtorlás marad utcai rendőrterrorral, egzisztenciális kifosztással (a politikai orvoslás reményének is az elvételével).

-               A „Mikulásnak” nem lehet elmennie ilyen problémák mellett. A Mikulás nem avatkozhat be a napi politikába, de felhívhatja a figyelmet azokra a torzulásokra, értékveszteségekre, amik bomlasztják az emberek együttélését. A Mikulásnak az alapértékekkel van dolga. Ha az alapértékeket tagadják meg bármilyen, például politikai köntösben, akkor a Mikulásnak védenie kell az embereket – még a politikával szemben is, akár az egyik vagy másik pártelnökkel szemben is. A politikának az erkölcsöt tisztelnie kell minden megszorítás nélkül.

o       Mikulásunk ezért most kiosztott néhány virgácsot, hogy figyelmeztessen felnőtteket is, ne vegyék el a gyerekektől a reményt, a boldogulás lehetőségét szolgáló társadalmi intézményeket, az erkölcsi ítélet biztos iránytűjét. Ne tegyék pokollá a társadalmi életet, ne hazudjanak hamis társadalmi és gazdasági kényszereket a spekuláció, a monopóliumok szolgálatában a társadalom kifosztására – hanem alázattal szolgálják a nemzetet, az országot, minden egyes kisgyermeket és felnőttet.

o       A nagypolitika kátyúban rekedt politikusai seprőnek is beillő virgácsai mellett kapnak kisebb virgácsot a Kossuth téri tüntetők is, meg akik oda illenek, de nem találják a hangot velük, hogy ne vezért keressenek, ne párfős csoportokban elégedetlenkedjenek, hanem tanuljanak meg országosan tenni, együtt működni, dolgozni a nemzetért.


Ajánlások Mikulásra

 Küldjünk Mikulás csomagokat

 1. a politikai elítélteknek és letartóztatottaknak 
 2. hajléktalanoknak
 3. gyerekkórházak betegeinek
 4. idősotthonok lakóinak
 5. és mindenkinek, akiről úgy gondoljuk, hogy a szolidaritásunkra szüksége van

A pesti és vidéki „Kossuth tériek” ezen alkalommal keressenek egyetértést, legyenek kezdeményezők, tartsanak méltó ünneplést a maguk környezetében, és esetleg olyan esti helyi „Mikulás konferenciát”, amelyen a szolidaritás alapértékének és a politikának a viszonyát értékelik.


Vissza az oldal tetejére