Vissza a főoldalra * 

TÖRTÉNELMI    ALKOTMÁNYUNKÉRT ! (aláírók)

 

Alkotmányossági Fórumunk résztvevőiként megállapítjuk, hogy

 

  1. az az ősi gyökerű, de legalább 1000 éves alkotmányos hagyomány, melynek középpontjában a Magyar Szent Korona áll, a magyarság számára – az anyanyelvéhez, népi kultúrájához, művelődéstörténeti örökségéhez mérhető – alapvető nemzeti és ugyanakkor európai érték, mint a kontinens alkotmányos rendjének egyik legkorábbi foglalata;
  2. a Magyarországon 1949-ben erőszakosan megszakított alkotmányozás folyamatával az anomáliák korszaka köszöntött nemzetünkre és elvetette az azóta bármikor, bárhol, gerjeszthető, legitimációs válság veszedelmes magvait;
  3. a diktatúra megszűnésével a szovjet rendszerből ránk erőltetett alaptörvény többszörösen érvényét veszítette, s a törvényalkotás megfelelő szabályozása azóta sem állt helyre, viszont számos visszaélésre kínált lehetőséget;
  4. annak ellenére, hogy az alkotmányos hagyomány nemzetünk tudatában máig elevenen él, az ősi alkotmányosságunknak sem erkölcsi, sem szakmai elismeréséről, sem történelmi folytonosságáról nem beszélhetünk napjaink közéletében;
  5. az 1989-hez kapcsolt ún. „rendszerváltás” nem csökkentette, vagy szüntette meg az alkotmányos válságot, hanem elmélyítette, s nem mutatkozott számottevő politikai akarat, mely a magyar alkotmányos hagyományok messzemenő figyelembe vételével kívánta volna helyreállítani a törvényalkotás megfelelő szabályozását;
  6. az egymást váltó hatalmi tényezőket kiszolgáló média pedig nem adott a kérdés jelentőségének megfelelő teret a hazai nyilvánosságban, s nem annak lett az eszköze, hogy közel hozza a tényleges megoldást, hanem inkább annak, hogy az elérhetetlen távolságba kerüljön;
  7. ma, amikor hazánk, szinte tehetetlenül hányódik a nemzetközi erőviszonyok idegen érdekű sodrásában, naponta növekszik az ősi, alkotmányos örökségünk elsikkasztásának, végleges fölszámolásának és élve-eltemetésének a kockázata!

EZÉRT  FELHÍVÁSSAL FORDULUNK MINDEN MAGYARHOZ:

 

  1. emlékezzünk és emlékeztessünk minden rendelkezésünkre álló eszközzel arra, hogy alkotmányos hagyományunk a nemzet akaratától függetlenül, idegen nyomásra került mai helyzetébe, ahol a sorsa megpecsételődik,
  2. nyilatkozatainkkal határozottan utasítsuk el a sztálinista alaptörvény átírását és magyar alkotmánnyá minősítését, s tegyük egyértelművé kiállásunkat az egyedül érvényesnek tekinthető, magyar hagyományú, szentkorona-tanra épülő alkotmányunk mellett;
  3. felszólítunk minden kompetens, hazai és külföldi politikai tisztségviselőt, hogy ne vállalják az ősi magyar alkotmányos hagyomány pusztulásával járó, bűnös értékpazarlás és jogtiprás ódiumát, de tegyenek meg mindent azért, hogy megteremthessük közösen, történelmi alkotmányunk erkölcsi és szakmai elismertetésének és érvényesítésének feltételeit!

Aláírók:

Alkotmányossági Műhely és Fórum Társaság (Bp.) Fáy Árpád

Beregi Gazdakör Népfőiskola (Tiszaszalka) Frenczel Bertalan

Gergely-hegy Vidéki Népfőiskola (Fony) Bojtor István

Honfoglalás 2000 Egyesület (Bp.) Szilvásy György

Horthy Miklós Történelmi Társaság (Győr) Világhy József

Jobbik Magyarországért Mozgalom (Miskolc) Baksy Rezső

Magyar Igazság és Élet Pártja (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Miklós Árpád

Magyar Nemzeti Front (Ózd) Vitéz Kissunyi István

Magyar Református Lelkészegyesület (Sárospatak) Dr Tóth Albert

Magyarok Világszövetsége (Borsod-Abaúj-Zemplén) Dr Komporday Zoltán

Miskolci Alkotmányossági Fórum, Dr Csukás Zoltán

Nemzeti Sajtó Baráti Köre (Sárospatak) Kissné Lovász Éva

Sárospataki Alkotmányossági Fórum, Somplákné dr Karaffa Katalin

Sárospataki Konzervatív Kör, Kiss Endre József

Szentkorona Társaság, Dr Tóthpál Tamás

Tiszáninneni Református Lelkészegyesület, Dr Tóth Albert

Trianon Társaság (Zempléni tagozat) Vitéz Somogyi Gabriella

Vitézi Rend (Észak-Magyarország) Vitéz Hortváth László

 

Miskolc, 2003. Szent András havának 30. napján

Vissza az oldal tetejére