vissza a főoldalra *

Olvasó Napló 2011 -

Van-e lehetőség a mérlegelésre?

Az élet, a holnap ígérete tényleg csak a múlt tagadásával, törlésével,

felszámolásával képzelhető el, vagy a múlt értelmetlen, egyoldalú felmagasztalásával?

Mi értelme van bármely történeti ismeretnek az élővilágról, a Földgömbről, az emberi életről?

Beleszülettünk a földi körülmények közé, örököltük a génállományunkat, a szavak értelmét, az érzelmek kultúráját.

Vállaljuk vagy eldobjuk, sorsára hagyjuk azt az örökséget, társadalmi kultúrát, amelynek kifejeződése, lenyomata a "történelmi alkotmány"?

Miféle jövőképet, boldogulási törekvést erősíthet a történelmi alkotmányosságunk tisztelete, alapul vétele?

Miféle közös erőforrásra tehetünk szert, miféle belső erőket tárhatunk fel az alkotmányosságban?

Mit kell betájolnunk, tudatosítanunk a világ összefüggéseiből az alkotmányosság révén,

A történelmi alkotmány

(Magyarország ősi alkotmánya)

dr Zétényi Zsolt kötetét a

Magyarországért Kulturális Egyesület adta ki

2009-ben, Budapesten,

1140 oldal terjedelemben

olvasói megjegyzések egyéb adalékok
   

Kezdő tájolás - 1 - az olvasónapló műfaj választásáról

Kezdő tájolás - 2 - az alkotmányos hagyomány forrásai - 2-ik fogalmazás

Kezdő tájolás - 3 - egy a fontos emlékek közül

Mi az alkotmány?

A jelenlegi hatalom és a történelmi alkotmány viszonyáról 3 felhívás

 

Tálos Géza: Függetlenségi törekvések és történelmi alkotmányosságunk

Magyarország Alaptörvényében nevesített sarkalatos törvényekhez megjegyzések  

... a nemzet államalkotó akarata is, amire az alkotmány definíciója támaszkodik, közös tőről származik az egyesülési joggal. Mondhatjuk, hogy mindkettő a szuverén emberek közösségalkotó készségére, jogára, még általánosabban önszervező képességére sőt „elrendeltetettségére” épül

Alkotmányos szinten a munka legyen az önszervezés egyik részhalmaza

Alkotmányosan a munka legyen az önszervezésből, annak szűkítéseként származtatva - B

 ... mert önálló szuverén személyekből áll a nemzet (a szentkorona), amelynek (akinek) államalkotó akarata az alkotmány ...

A magyar alkotmányosság minimuma: a szuverén személyek közössége.

A közösséget a közgazdaságban mint végső fogyasztót és végső tulajdonost kellene megjeleníteni, azaz mint alanyt.

Az állam mint jogi személy mögött a társadalom, a nemzet mint kvázi természetes személy, azaz mint ÉLŐ közösség  kell megjelenjen. Kicsiben ugyanez a helyzet minden autonómiával

Ingyenesen hozzáférhető gazdálkodási-kalkulációs szoftverek.

Az adóztatási rendszer költségvetésében kellene egy olyan fejezetnek lennie, amelynek hiányában "természetesen" az APEH senkivel szemben sem használhatná a szoftvereit. Ingyenesen hozzáférhető gazdálkodási-kalkulációs szoftverek. Amelyeknek csak minimális szempontja, hogy az APEH által követelt járulékok, várható befizetések ne hiányozzanak belőle mint szempontok. A lényeg azonban, hogy az adózót mint gazdálkodót, az életét és munkásságát szervező személyt szolgálja a szoftver – elsősorban (az adóhivatalt is magába foglaló nagyobb rendszerben)! Max ezzel egyenrangúan merülhetne fel bennük az adózási szempont. - merthiszen az alkotmány az önszervező, szuverén egyénekből álló nemzeti közösség államalkotó akarata.

Az élő személy a jogi személy TULAJDONOSA és nem szinonímája vagy párhuzama, netán vetélytársa.

Viselkedjünk-éljünk, érvényesítsük az ÉLET alkotmányát - a szuverén személyes léthez szükséges strukturális gazdasági feltételek léte, milyensége az alkotmányosság "hétköznapi" érvényre jutása

Az alaptörvény első sora

többszintű költségvetés és önkormányzatiság, autonómia

 
   
   

 

 Vissza az oldal tetejére