vissza a főoldalra *

-----Original Message-----
From: jolszolgalati [mailto:joszolgalati@ngo.hu]
Sent: Thursday, April 12, 2007 10:01 PM
To: belpol@mti.hu
Subject: Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata
Importance: High

Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata

 

A Százak Tanácsa áprilisi találkozóján meghallgatta a témát alaposan ismerő tagjainak előadásait, s helyesnek tartaná az alkotmányosság kérdésköréről a legszélesebb nyilvánosság előtt folytatott felelős vitát.

Úgy véljük első a nemzet – tehát az élő, felelős, szabad, szolidáris társadalmi közösség – s csak második az államapparátus, a hatályos jogszabályok, az igazgatás eszközrendszere. Erkölcsi, történelmi evidenciákról nem dönthet sem diktátor, sem tömeggyűlés, de nem dönthet az országgyűlés sem. Ezért igényeljük az egyetemi kutatóhelyek és a civil szervezetek független értelmiségi tagjainak mielőbbi eszmecseréjét.

A Százak Tanácsa

Közreadja dr Szijártó István titkár

http://www.szazaktanacsa.hu/


 

Vissza az oldal tetejére