vissza a főoldalra *

Szolidaritási Nyilatkozat

Alulírott szabad szervezetek és személyek meggyőződéssel állítjuk, hogy a székely nép szabadságának elnyerése fokmérője az egyetemes és európai szabadságeszme és szabadságjogok érvényesülésének. Az egyetemes és európai szabadságjogok európai gyakorlatban történő megvalósulását előmozdítandó, ezennel kinyilvánítjuk, hogy

-        szolidárisak vagyunk a 86 éve nemzetközi diktátummal Romániába, kisebbségi sorba kényszerített, őshonos székely nép önrendelkezési törekvéseivel, amely nép semmilyen tettével nem érdemelte ki akkori - több mint ezer éves és európai hírű tradíciókra támaszkodó - önrendelkezésének teljes elvesztését;

-        feltétlen támogatásunkról biztosítjuk a székely önrendelkezés híveit, amennyiben úgy döntenek, hogy eddigi, eredménytelennek bizonyult jog-kérelmező magatartásukat felváltják egy célravezetőbb jog-követelő politikával, amely a székely nép fennmaradásának kizárólagos feltétele;

Az előzőekből kiindulva mi, alulírott szabad szervezetek és személyek felszólítjuk

-        a román kormányt, hogy semmilyen eszközzel ne akadályozza meg a székely nép szabadságtörekvéseinek érvényesülését és legyen tudatában annak, hogy a székely nép önrendelkezési jogának esetleges erőszakos elfojtásával kiközösíti magát a szabad európai nemzetek közösségéből, hiszen ezáltal önmagáról bizonyítja be, hogy éretlen az európai szabadságeszme megvalósítására, és így alkalmatlan az EU-tagságra;

-        a magyar kormányt, hogy haladéktalanul vállaljon aktív védőhatalmi szerepet a székely nép önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében, azaz lépjen fel minden nemzetközi fórumon, így az Egyesült Nemzetek Szövetségében, az Európa Tanácsnál, továbbá az EU Tanácsában és Bizottságában a székely önrendelkezés biztosításának szavatolásáért;

-        a jelenlegi magyar ellenzéket, hogy határozottan deklarálja: amennyiben kormányt alakíthat a 2006-os választásokat követően, a Magyar Köztársaság védőhatalmi szerepét minden tudásával és erejével felvállalja;

-        Magyarország és az EU, valamint a világ országainak valamennyi demokratikus pártját és demokrata módon gondolkozó polgárát, hogy minden fórumon támogassák a székely nép önrendelkezési szándékát, abban a formában, ahogyan ezt a székelység önmaga hiteles módon kinyilvánítja;

-        a nemzetközi intézményeket és a nagyhatalmakat, hogy ne különböztessék meg hátrányosan azokat a nemzeteket, amelyek nem fegyveres erővel, hanem békés módon gyakorolják önrendelkezési jogukat.

"Nem lehet szabad az a nép, mely más nemzeteket elnyom!"
(Kossuth Lajos, 1848)

"A népek nem egymás romjain, hanem egymás mellett kívánnak felemelkedni."
(Vasvári Pál, 1848)

Kelt Budapesten, 2006. március. 5-én
   Bocskai Szövetség
   Dr. Kreczinger István
   elnök

Jelen nyilatkozatot az alábbi személyek és szervezetek támogatják:
Természetes személyek
1. Abkarovits Endre Dr. (főiskolai docens, Eger)
---------------------------------
3. Ábrám Kincső (Érd)
4. Ábrám Orsolya (Érd)
5. Ambrus Károly (hídépítő üzemmérnök, Budapest)
6. Angyal Lajos (nyugdíjas könyvelő, Miskolc)
7. Antalné Ptunik Judit (Budapest)
8. Apáti Péter vitéz lovag (cégképviselő)
9. Bajkó István (Ausztria)
10. Bajkó Loránt (Ausztria)
11. Bakcsy György dr. (Solymár)
12. Bánfi András Dr. (állatorvos, Budapest)
13. Barabás Domokos (Ausztria)
14. Barabás Mihály (Ausztria)
15. Baross Barna (Bonyhád)
16. Bartha Zsolt dr. (háziorvos, Pilisszentlászló)
17. Bartháné Timár Judit (Pilisszentlászló)
18. Bartos Kornélia Csilla (Érd)
19. Basa Annamária (fesztiválszervező)
20. Bege Irén (Ausztria)
21. Bereczky Zoltán (ref. lelkész)
22. Berenyi, Ivan (Balatonboglár)
23. Biczók Gyula Dr. (okleveles vegyész)
24. Bikfalvi István dr.
25. Bikfalvi Istvánné dr.
26. Bikfalvi Tamás (Budapest)
27. Blaskó Mihály (zenetanár, Pilisszentlászló)
28. Blaskóné Timár Eszter (zenetanár, Pilisszentlászló)
29. Bohák János (okl. gépészmérnök)
30. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda Dr.
31. Boros Péter (tanár, önkormányzati képviselő, Érsekhalma)
32. Boross Balázs Gergely (Budapest)
33. Botár Endre (színész, Budapest)
34. Botos Ilona (Toronto, Kanada)
35. Botos László (történész, magánkutató, Groton, NY)
36. Böcskei Péter
37. Brunecker Jenő (Százhalombatta)
38. Cs. Kovács Gabriella (ny. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, Leányfalu)
39. Cseh Gyula (Mány)
40. Cseke Zsuzsanna (képzőművész, művész tanár, New York)
41. Csiby Károly Dr. (közíró, főiskolai docens)
42. Csizmadia László (grafikus művész, Pécsvárad)
43. Csizmadia Zoltán (Budapest)
44. Csomó Tamás
45. Csongrádi Béla (nyugdíjas, Budapest)
46. Dávid András (gyógyszerész, Etéd)
47. Dávid Ildikó (nyugdíjas, Etéd)
48. Debreczy, Zsolt Dr. (biológus, research director, IDRI Inc. Massachusetts)
49. Demeter Zoltán (vámügyintéző, kettős állampolgár, Budapest)
50. Dénes Alexander (Ausztria)
51. Détár István
52. Détárné B.Monika
53. Dobos Katalin (fordító, Budapest)
54. Dömötör Judit (Szeged)
55. Dömötör László Dr. (Szeged)
56. Dömötör Lászlóné Dr. (Szeged)
57. Dömötör Rita (Szeged)
58. Dudás Pálné (könyvelő, Budapest)
59. Dudásné Guba Mária (Göd)
60. Ebner János (USA)
61. Ebner Jánosné (USA)
62. Egervári László (mérnök, Törökbálint)
63. Éhn József (mérnök, Budaörs)
64. Elbert Zoltán (Zsámbék)
65. Elbertné Szekeres Éva (Zsámbék)
66. Farkas Éva (Göd)
67. Farnadi Gyula (Devecser)
68. Faust Gyula (ref. lelkész)
69. Fáy Árpád (közgazdász)
70. Fekete Erika (SZMM tag)
71. Fekete József (újságíró, Debrecen)
72. Fenyvesi Zoltán (középiskolai tanár, Ajka)
73. Ferencz Csaba Dr. (villamosmérnök, űrkutató)
74. Ferencziné Szakállas Anna (Szeged)
75. Fodor Imre (Budapest)
76. Fodos András
77. Forintos Géza (nyugdíjas, Szentendre)
78. Forintosné dr. Osvay Viktória (Budakalász)
79. Fóris Eszter Dr.
80. Friedrich Lajosné Dr. (Budapest)
81. Fulop Arpad (Ausztralia)
82. Gaál János (Sopron)
83. Gáspár Róbert
84. Germán Róbert (Budapest)
85. Gilyén Péter László (informatikus, Budapest)
86. Greskovics Pál
87. Grezsa István Dr. (orvos, Hódmezővásárhely)
88. Gulyás Gábor (filozófus, szerkesztő, Debrecen)
89. Gyenes László (mentőtiszt, Mezőkövesd)
90. Gyöngyösi Imre (Budapest)
91. Győri József Dr. (egyetemi docens, Budapest)
92. Hanusz Livia Dr. (orvos, Szeged)
93. Harsányi Ildikó (Mány)
94. Hegedüs Endre (gyógyszerész, Kisújszállás)
95. Hende Csaba Dr. (ogy. képviselő, v. államtitkár)
96. Herpai Sándor (Pomáz)
97. Heszky László (tanszékvezető egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Professzorok Világtanácsának elnökségi tagja, Budapest)
98. Hornok Rita (Budapest)
99. Hornyánszkyné Kühne Katalin (Miskolc)
100. Horváth Ákos (mérnök)
101. Horváth Sándor (okl. mérnök, költő)
102. Horváth Terézia (Tihany)
103. Iván László Dr. Prof.
104. Jakabos Csaba (Solymár)
105. Jakabos Csabáné (Solymár)
106. Jakobovics Árpád (zenész, Budapest)
107. Jolsvay Ibolya (Budapest)
108. Joó Csaba (falugazdász)
109. Josika Ilona (Ausztrália)
110. Josika Miklos (Ausztrália)
111. Kádár György Dr. (Finnország)
112. Kajcsa András (Ausztria)
113. Kallay Oszkár Dr. (a Belgiumi Magyarok Szövetségének elnöke, a brüsszeli Magyar Ház igazgatója, máltai lovag)
114. Kálmán Gyöngyi (újságíró)
115. Kangyal Tibor (Építész, Piliscsaba)
116. Karasszon Attila (Sydney)
117. Kardos Ágnes (építőmérnök, Budapest)
118. Katona Balázs (töltőállomás kezelő, Komárom)
119. Katona Ferenc (ny. főtanácsos)
120. Katona Georgina (Budapest)
121. Keresztesi Nóra (Budapest)
122. Kerkovits Gábor dr. (Biatorbágy)
123. Keszthelyi Zoltán dr. (Budapest)
124. Kilián Imre (mérnök, Gyűrűfű)
125. Kincses László
126. Kirschner Norbert Dr. (okl. vegyészmérnök, Tata)
127. Kisgyörgy Csaba (Ausztria)
128. Kiss Attila Dr. Prof. (Debrecen)
129. Kiss Csaba (okl. bányamérnök, Vértesszőlős)
130. Kiss Olivér (Érd)
131. Kiss Piroska (Budapest)
132. Kiss Zsófia Ágnes (Szeged)
133. Klaba Viktor (Bekecs)
134. Komjáthy István (Budapest)
135. Koppány Levente
136. Koppány Leventéné
137. Koppányi Miklós (Miskolc)
138. Koppányi Miklósné (Miskolc)
139. Korognai János (festőművész, Győr)
140. Korossy-Khayll Gábor (Tárnok)
141. Kovács Géza (Ausztria)
142. Kovács Károly
143. Kovács Károlyné
144. Kovács Zsófia
145. Kőrösi Tamás (olajmérnök, Budapest)
146. Kövér Tamás (Budapest)
147. Krasznai Zoltán Dr. (közíró, főiskolai docens)
148. Kulcsár Lajos (színművész, presbiter, Fót)
149. Lajos László (Kaposvár)
150. Lámfalusi Csaba (Debrecen)
151. Lámfalusi Imre (Debrecen)
152. Lámfalusi Imréné (Debrecen)
153. Lámfalusi Mónika (Debrecen)
154. Lestyán Csaba János (Kistelek)
155. Liebe Katalin (gépészmérnök, Budapest)
156. Lieli György (nyugdíjas villamosmérnök)
157. Lingauer Miklós
158. Lipták András Dr. (mérnök, Budaörs)
159. Lőwey Lilla (irodalmi szerkesztő, szövegíró)
160. Lukács Anna (Budapest)
161. Magyar Aliz (nyugdíjas tanítónő, Budapest)
162. Makláry Zsolt (festőművész, Sárospatak)
163. Mándi Attiláné Dr.
164. Mánya Kristóf Dr. (ogy. képviselőjelölt, Gyöngyös)
165. Mudri György (egyetemi hallgató, Budapest)
166. Nádasi István (Belgium)
167. Nagy Árpád (ref. lelkész)
168. Nagy Ferenc (Fehérvárcsurgó)
169. Nagy Gabriella (pszichológus, )Budapest
170. Nagy Imréné
171. Nagy Lajos (Belgium)
172. Nagy Sándor (vill. mérnök, Debrecen)
173. Nemes Csilla (Érd)
174. Nemes Gábor Dr. (tanár)
175. Németh Sándor (Göd-alsó, vállalkozó)
176. Németh Sándorné (Göd-alsó, vállalkozó)
177. Németh Zsolt (Göd-alsó, aktív munkakereső)
178. Novák Csaba (Ráckeve)
179. Novák Gizella (előadóművész)
180. Oláh Julianna (tanárnő)
181. Orlai Sándor (nyomdász, újságíró, Érd)
182. Ösapay György Dr. (egyetemi kutató és oktató, Los Angeles)
183. Pajor-Gyulai Károly (okl. mérnök-közg., ny. kormányfőtanácsos, '56-os műegyetemi veterán, Budapest)
184. Palágyi István György Dr. (Görgey Artúr Társaság elnöke, a MTA köztestületének tagja, Csehország)
185. Palicz Gyula (műszaki igazgató, Nyíregyháza)
186. Pálmai Mátyás (erdélyi születésű orvostanhallgató, Békés)
187. Pasztorfi István (USA)
188. Pék József (mérnök, Balatonfüred)
189. Péter István (önkormányzati képviselő, Cece)
190. Péteri Attila Árpád (okl. népművelő)
191. Piroska Ferenc (Ausztria)
192. Piroska Ildikó (Ausztria)
193. Polgár Ferenc (Budapest)
194. Pós Péter (Budapest)
195. Pósfay Péter (közösségfejlesztő, Szombathely)
196. Póth Rita Dr. (Budapest)
197. Prekrit Judit (Székesfehérvár)
198. Puglits János (Érd )
199. Puglits János Dr. (Budapest)
200. Rácz Károly (Göd-alsó, anyagmozgató munkás)
201. Reichlin-Meldegg Viktor (Budapest)
202. Rétallér István (Budapest)
203. Rosztóczy András Dr. (orvos, Szeged)
204. Sárdi Lajos
205. Sárdi Mihály (színházigazgató)
206. Schmidt Péter (Budapest)
207. Sebestyén Elek Előd (ref. lelkipásztor, Magyarcsaholy)
208. Selmeci Lajosné
209. Sisák Attila Dr. (Szeged)
210. Skodacsek András (mérnök, újságíró, a Vitézi Rend tagja)
211. Sótonyi Péter Prof. Dr. (tanszékvezető, Budapest)
212. Stoffer László
213. Szabó Ákos
214. Szabó Ákosné
215. Szabó Anna és családja (Montreal)
216. Szabó Attila (nyugdíjas, Bodajk)
217. Szabó Bernadett
218. Szabó István (Dabas, Dabasi Polgári Kör elnöke)
219. Szabó Mária (Budapest)
220. Szalontay Ágnes (grafikusművész, Révfülöp).,
221. Szatmári Lilla (Budapest)
222. Száva Zoltán (Ausztria)
223. Szebenyi Csaba (tervező grafikus, Budapest)
224. Szekeres Jánosné (Budapest)
225. Szenci Ottó Dr. (állatorvos, egyetemi tanár)
226. Szente Pál (újságíró, Budaörs)
227. Szentesi Anikó (Budapest)
228. Szentgyörgyi András (Ausztria)
229. Szigeti-Benedek Gabriella (tanár)
230. Szilágyi László Dr. (Debrecen)
231. Szilvásy Nándor (festőművész, Révfülöp)
232. Szimon Anikó (Dunakeszi)
233. Szimon Tivadar (Dunakeszi)
234. Szimonné Backhausz Beáta (Dunakeszi)
235. Szitányi György Dr. (Gödöllő)
236. Szittya Zoltán (Szentendre)
237. Szolnoki László
238. Szolnoki Sándor (Debrecen)
239. Szolnoki Sándorné Debrecenből
240. Szolnoki Tibor (tanár, Hajdúdorog)
241. Szunyogh Dávid (egyetemi hallgató, Bécs)
242. Szunyogh Xavér (hintóépítő és restaurátor, Bécs)
243. Takács Károly (Oroszlány)
244. Takács Károlyné (Oroszlány)
245. Takács Teréz (Oroszlány)
246. Telek Béla (Göd-alsó, gyári dolgozó)
247. Tharan Marianne (Nagymaros)
248. Timár Pál (ny.ref. lelkész, Pilisszentlászló)
249. Tóth Árpád György és családja (gépészmérnök, Bábolna)
250. Tóth György Dr. (Makó)
251. Tóth József Dr. Prof. (állatorvos-sebész, a Tierklinik Hochmoor tudományos vezetője, Németország)
252. Török Miklós (Budapest)
253. Turák Rezső (informatikus)
254. Turcsány Péter (Kráter Műhely Egyesület elnöke, PoLíSz irodalmi-kulturális lap főszerkesztője)
255. Uherkovich Orsolya Réka
256. Úry Barna Dr. (Sopron)
257. Úry Előd Dr. (Sopron)
258. Vadász Dénes Dr. (tanszékvezető egyetemi docens)
259. Váradi Péter Pál (fotóművész)
260. Varga Domokos György (író, újságíró)
261. Varga János (Pécs)
262. Varga Mária (festőművész, Bécs)
263. Varga Viktória (színész)
264. Viczián István dr. (Budapest)
265. Wittmann Tibor Dr. (orvos, egyetemi tanár, Szeged)
266. Zábó András dr. (orvos, Budapest)
267. Zabolai Csekme Éva (ny. ENSZ tisztviselő)
268. Zacsek Gyula Dr. (közgazdász, Budapest)
269. Zágoni István (projektvezető, Budapest)
270. Zágoni István id. (Budapest)
271. Zágoni István ifj. (Budapest)
272. Zágoni Istvánné (Budapest)
273. Zágoni Istvánné id. (Budapest)
274. Zágoni Lilla (Budapest)
275. Zilahy András Dr. (Budapest)
276. Zonda Tamás Dr. PhD (ny. oszt. vez. főorvos, neurológus, pszichiáter, író, Budapest)
277. Zsellérné Németh Rozália (Göd-alsó, egészségügyi dolgozó)
278. Zsigmond Réka Dr. (Budapest)
279. B.Nagy János, namuri egyetemi tanár (Belgium), a Magyar Tudomanyos Akadémia külső tagja
280. Kovács János (Tolna, Nemzeti Hírháló)
  
Szervezetek
1. Belgiumi Magyarok Szövetsége (Kallay Oszkár Dr. elnök)
2. Budagyöngye PK (Poós László)
3. Dabasi Polgári Kör (Szabó István elnök)
4. Duna - korzó Polgári Egyesület (Paks)
5. Erdélyért Alapítvány (dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnök)
6. ERDÉLYI MAGYAROK AUSZTRIAI EGYESÜLETE (Dr. Száva Tibor-Sándor)
7. Független Kisgazdapárt (Hegedűs Péter elnök)
8. Görgey Artúr Társaság (Csehország, Palágyi István György Dr. elnök, az MTA köztestületének tagja)
9. Hungarian Magazin Extra - Magyar nyelvű televíziós adás (New York, Krasznoi András művészeti igazgató)
10. Internet Polgári Kör -polgari-kor.hu (Puskás Attila Sándor)
11. Jókay Alapítvány (Bereczky Zoltán református lelkész)
12. Kaposvár Polgáraiért Egyesület (Farkas Mária)
13. Kapu Szerkesztősége (Brády Zoltán, főszerkesztő)
14. Körösnagyharsányi Polgári Kör (Szabó Tünde Csilla)
15. Kráter Műhely Egyesület (Turcsány Péter elnök)
16. Los Angelesi Magyar Kör
17. Magyar Élettér Alapítvány (Szalóky Attila elnök)
18. Magyar Nemzeti Front (Schuster Lóránt, elnök)
19. Magyar Nemzeti Revíziós Világmozgalom (B.Kiss-Tóth László főkoordinátor)
20. Magyar Polgári Szövetség (Délvidék, Rácz Szabó László elnök)
21. Makóvill Bt. (Makó Jánosné)
22. MIÉP Vas Megyei Szervezete (B.Kiss-Tóth László, elnök)
23. MVSZ németországi Szervezete (Horkovics-Kováts János Dr. elnök)
24. MVSZ SZOT (Geönczeöl Gyula elnök)
25. Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (Jablonkay Gábor elnök)
26. Rákoshegyi Polgári Kör (Fejér Gyula, elnök)
27. Solymári Konzervatív Kör (Pirók Péter)
28. Soproni Erdélyi Kör (Sopron)
29. Szabad Magyarországért Mozgalom (Takács András elnök)
30. Szebb Jövőért Társaság (Sági Margit elnök)
31. Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (Kun Csaba elnök)
32. Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért (Éhn József, elnök)
33. Tiszta Lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület (Dr. Berényi Károly elnök)
34. ZÜRICHI MAGYAR EGYESÜLET (Szennyessy László, ügyv. elnök)
35. Az Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága (Belgium)

Vissza az oldal tetejére