Személy
és alkotmány-elmélet
és közgazdaság-elmélet

 ontológia ismeretelméleti értelmezése és logikai összetevői (visszajelzés alapján átrendezve 2022 02 07)

Alapfogalmak előzetesen.

        Az „ontológia” szokásos értelmezése.

        Axiomatika.

        Rendszer és axiomatika.

Ismeretelméleti ontológia.

        „Arisztoteleszi fogalmi sablon” – egy kétezer éve bevált ismeretelmélet-ontológiai alapminta.

Személy ontológiája – az arisztoteleszi fogalmi sablonba ágyazva, annak fejlődési fázisai mentén kibontakozva.

        Az arisztoteleszi fogalmi sablon kezdő változata.

        A porfürioszi fa.

        A személy filozófiai meghatározása Boethius nyomán.

        Szabad akarat és potencialitás, végső ok.

        A személy mint szubsztancia deduktív aximatikus fogalmi rendszer alapeleme lehet

        A deduktív és induktív axiomatika elnevezésbeli megkülönböztetése.

        Deduktív és induktív axiomatikus rendszerelmélet

        A deduktív és induktív axiomatika összefonódásának módja nem témakör függő, hanem kikerülhetetlen ismeretelméleti jellemző.

A logika fejlődéséről egészen az ősi amorf, spontán absztrakció és beszéd korától

        A logikai eszköztár fejlődése a kezdetektől (táblázatban)

        A logikai eszköztár kezdetektől való fejlődése II.

        Egzakt-axiomatikus fogalomhasználati alapok logikai kiépülésének útja.

        Elvek, észelvek, logikai „első” alapelvek – azaz miben van logikai tudásunk végső alapja?

        Az „arisztoteleszi fogalmi sablon” tekinthető észelvek összekapcsolt állandósult együttesének.

Gyarapszanak-e, átrendeződnek-e az észelvek a pont-halmaz-gráf(háló)-rendszer matematikai alapelem illetve alapmodell sor (matematikai eszköztár építkezés) mentén?

        Különböznek-e az észelvek az alapfogalom megválasztásától függően - PONT illetve SZEMÉLY esetében?

                Áttekintés a logikai előfeltételekről a PONT mint alapfogalom esetében:  pont-halmaz-háló-rendszer axiomatikus tárgyalásához.

                A) Címszavakban a személyről a személyt mint alapelemet tartalmazó halmaz, háló, rendszer axiomatikus tárgyalásához.

                B) Egymáshoz viszonyítva a matematikai pont és a személy eszményített fogalma.

Az ismeretelméleti ontológia értelmezhetősége további területeken.

        A számszerűsítés, szabályozás (sőt statisztika) ontológiája.

        A lelkiismeret, hit, szeretet-érték ismeretelméleti ontológiája.

        A bűnbánat-bűnbocsánat ismeretelméleti ontológiája.

        A statisztika ontológiája (2011)

        A „szabályozás ontológiája” ábra-sor (2008)

 elvi problémafelvetés a személy fogalmáról (pontosítva 2021 10 12)

Problémafelvetés – amelyből következett a személy fogalmának elemzése

A személy fogalmának tájolásához I. (jelölt-jel-jelölő és értelmező)

Személy fogalmának tájolásához II. (fogalomtörténet)

Alkotmány mint axióma-struktúra

Ismeretelmélet felől – egy kínálkozó logikai visszatekintés – arisztoteleszi fogalmi sablon

        Az „arisztoteleszi fogalmi sablonnak” nevezhető fogalmi alapminta

        A személy fogalmának ismeretelméleti (és ezen irányból ontológiai) megközelítése – az arisztoteleszi fogalmi sablont alapul véve

A rejtetten-halványulóan tekintetbe vett lényeg, mibenlét egyértelmű előtérbe hozása

A személy deduktív alapfogalomkénti megtartása, megerősödése utat jelöl ki, mintát ad, inspirál

Személy és alkotmány

a személy és rendszer problémafelvetés kialakulásáról, jellegéről (2020)

Matematika-tudománytörténeti (axiomatika-történeti) gondolatok (2019)

Problémafelvetés Pénzhasználat és szerződés elmélet elvi alapjai körében (2018)

Axiomatikus alapok megfogalmazása kikerülhetetlen és elvégzetlen

Axiomatikus Szerződéselméleti körvonalak a pénzhasználat fogalmáig terjedően

Axiomatikus pénzelméleti körvonalak a hitelpénzrendszer korszakában