Vissza a főoldalra 

Az MVSZ korábbi alelnöke, 2000-től új vezetője 1999 tavasszal elsőként mutatott érdeklődést az Alkotmányossági Műhely gondolata iránt, és ő volt, aki első lépésként a munkacsoport megalakítását elismerte a világszövetségben - számomra meglepő módon a "bizottsági formát" előírva.

Alig telt el pár hónap, a nyár derekán már ellene fordult. 1999 ősszel szakításra került a sor. A bejelentésre, hogy nem vállalom menetközben egyre hátrányosabbá váló feltételeit, a vele személyében ütközők vették pártfogásukba a munkacsoportunkat és feledve a szavazásos, intrikus, értelmetlen bizottsági formát mint "Alkotmányossági Műhely" munkacsoport végezhettük dolgunkat majd egy éven keresztül.

A 2000 májusi világtalálkozón mint a legjobban előkészített szekciót ismerték el tevékenységünket minden oldalról. Egy héttel később az új elnök bejelentette, hogy személyéhez kell hűséget fogadni ahhoz, hogy valaki az MVSZ-ben bármivel foglalkozzon, például alkotmányosság kérdéseivel - hiszen innentől ő a szervezet feje, munkáltatója stb.

Ezután pár hónappal megalakult az Alkotmányossági Műhely önálló egyesület, előtte azonban egy ésszerű, a személyi ellentéteken és szocializációs különbségeken úrrá lenni képes mvsz  érdekében "megújulási irodát" szerveztem (Szijártó István a magyarországi régió formálisan megválasztott vezetője személyes részvételével és a POFOSZ irodai támogatásával). Végső soron azonban a világszövetség mindkét platformjának érdektelensége kísérte erőfeszítéseimet. 2003-ban az iroda működése gyakorlatilag abbamaradt. A bibliai Salamon-ítélettel ezt a gyereket feldarabolták. Az egyik oldal enervált szervezetlensége, és a másik oldal mindent elsöprő intrikus agresszivitása elképesztett, számos reakcióra késztetetett.

Máig nem kaptam számottevő támogatást az egyesületből kiszorítottak részéről (igaz nem léptek fel a nyílt színen aktívan sem ellenem, de nem vették komolyan a világszövetség ügyét reformáló gondolatokat), és soha egy szó bocsánatkérést nem kaptam a szervezetet elragadók részéről  sem - akár személyemmel szembeni idomtalan fellépésük miatt (ami náluk megszokott, sok mindenkivel tették ugyanezt), de nem kaptam magyarázatot vagy éppen bocsánatkérést azért sem, hogy az uniós szerződés hatályosulása előtti négy évben megakadályozták az Alkotmányossági Műhely működését a világszövetségben (anélkül hogy a műhely tartalmi, elméleti eredményeit felhasználták volna, és anélkül hogy más témakörben eredménnyel felhasznált, a műhelytől lemásolt számos szervezési megoldásért, átvett kezdeményezésért elismeréssel nyilatkoztak volna).

Ez a találkozás a világszövetséggel valószínűleg lezárult. A csatolt honlap-oldalakon az általam közzétett vitaírások, elemzések, néhol rosszalló megállapítások vissza olvashatók (2001 májusi állapotban, illetőleg  2003 július)*. A kizárólag intrikus ellenoldali internetes írásokat nem gyűjtöttem.

Úgy tűnik, hogy önálló szervezeti keretben kell az alkotmányosság alapvető kérdéseivel foglalkozni, nemcsak a közvetlen pártpolitikai függéstől menekülve, hanem távolságot tartva a közvetlen pártpolitikán kívül álló, de a pártpolitikai csatározásokat követendő mintának tekintő, a hatalomért olykor elvakultan küzdő "civil-szervezeti" formációktól, törekvésektől is. Keserű tapasztalat.

Záró megjegyzés: az itt hozzáférhetővé tett írások nem a régi sérelmeket igyekeznek felidézni, hanem különösebb kommentár nélkül bemutatják, hogy "ezt történt" az '56-ban az ország kalandvágyból itthon maradt többségében (ismeretes megfogalmazás)  egyesületi szinten is, 1990 után is, a nemzeti gondolat jegyében is. Szóval tekintsük mindezt az itthon-maradottak sajátos kalandvilága egy szeletének. Kalandnak bizonyult az alkotmányossághoz szövetségeseket keresni.

Pontosabban: az alkotmányért kötött szövetség helyett az alkotmányosságra hivatkozó szövetségesekkel élhettünk át kalandokat. Ez a tükörféle, ez a lenyomat mindannyiunknak okulásul szolgálhat. Kezeljük annak, ami, egy emléknek, amit ne állítsunk be másnak.

FÁ.


* Technikai megjegyzés: mivel a www.megujulas.ngo.hu , korábban önálló honlapok oldalai olvashatók a hivatkozások mögött, ezért a "vissza a kezdő oldalra" linkek nem fognak működni, helyettük a kereső oldal visszaléptetőjével kell a nyitó oldalra menni.

Vissza az oldal tetejére